De Voorzitter jeugd KVTD aan het woord


Korte samenvatting uit de brief die gedeeld werd bij mijn aankondiging: https://kvtd.kvtervuren.be/nieuwe-jeugdvoorzitter/

Allereerst wil ik zeggen dat ik zeer trots ben dat Tom Verlinden en de rest van het bestuur mij voor deze rol gevraagd hebben, en ik ben dankbaar voor hun vertrouwen.

Enkele specifieke punten die ik belangrijk vind:

  • Ik zou graag zien dat bij KVTD kwaliteit en plezier hand in hand blijven gaan. Plezier is de basis; spelers en ouders moeten elke week graag naar KVTD willen komen. Dit is ook hoe we ons kunnen onderscheiden van andere clubs en hoe we een kans kunnen hebben om onze talenten te behouden (het belang van ‘clubgevoel’). We zijn tevens zeer trots op ons 2-sterren label voor de kwaliteit van onze opleiding; We hebben de afgelopen jaren enorme stappen vooruitgezet en zullen ons best doen stappen te blijven zetten.
  • Boven alles is een fatsoenlijke en respectvolle onderlinge omgang zeer belangrijk. Mensen mogen het met elkaar oneens zijn, maar binnen KVTD communiceren we met respect voor elkaar.
  • Verder zijn alle punten uit onze Missie en Visie belangrijk. Dit is onze ‘rode draad’. Het zou goed zijn voor iedereen om deze eens te bekijken, en de verschillende punten te ondersteunen en uit te dragen. In de visie spreken we onder andere over ‘verbinden’ en ook dit vind ik een zeer belangrijk punt: We zijn 1 club en werken samen met respect en vertrouwen.

Wat mag van mij verwacht worden:

  • De club mee vooruit proberen te helpen, volgens de visie en missie van de club.
  • Ik doe mijn best om anderen te behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Wederom, vooral met respect en fatsoen als kernwaarden.
  • Een aanspreekpunt en uithangbord zijn wanneer nodig. Toegankelijk en beschikbaar zijn.
  • Goede en regelmatige communicatie; mensen bij de club betrekken.
  • Inzet, motivatie en enthousiasme.
  • Trots op Tervuren, trots op KVTD, trots op mijn rol als jeugdvoorzitter. 😊

#Samensterk zal een belangrijk motto blijven. Ik kijk uit naar de samenwerking!

Bas Belfi
Voorzitter Jeugdwerking