Wat te doen bij een ongeval? Nieuwe werkwijze vanaf februari 2021.


Indien je tijdens een training of een match een blessure opgelopen hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk het volgende in orde te maken en met ons te delen:

1) Download het document ‘Aangifte ongeval’

2) Vul vervolgens zoveel mogelijk zelf in!

  • Clubnaam: KV Tervuren-Duisburg
  • Stamnummer: 00384
  • Zeker de rubriek datum en uur ongeval invullen (en verdere omstandigheden: wat is er gebeurd?) en ook de zelfklever van de mutualiteit erop plakken
  • Geef aan of u een hospitalisatieverzekering heeft en zo ja voeg de details van de maatschappij waarbij u verzekerd bent toe

Bij het deel medisch getuigschrift: Laat dit invullen door de behandelende geneesheer. Bij voorkeur dient dit een geconventioneerde arts te zijn met toepassing tarief RIZIV (de verzekering van de KBVB dekt nooit supplementen!).

3) Beide luiken dienen vervolgens ten laatste 10 kalenderdagen na ongeval met ons gedeeld te worden door het digitaal up te loaden via onderstaand formulier:

    Heeft u hulp nodig of heeft u vragen? Neem dan via PSD contact op met Eric of stuur een mail naar communicatie@kvtervuren.be.