“Vanuit de bestuurskamer” – blog, maart 2021


Dit is de eerste editie van een nieuwe blog, laten we zien hoever we ermee gaan komen. Ik zou iedereen die bij de club betrokken is graag regelmatig op de hoogte willen houden van wat allemaal speelt en aangezien ik best graag ‘schrijf’, leek een blog me wel een goed idee.

Iemand keek onlangs nogal verbaasd toen ik zei dat we (bestuursleden, medewerkers) toch echt wel elke dag met de club bezig zijn. Vergis je niet; Er komt veel bij kijken om te zorgen dat bij een grote vereniging alles goed geregeld is en alles vlot verloopt. En in dit Covid jaar geldt dit nog meer dan anders. Hopelijk geeft deze blog een inkijkje in wat zoal dagelijks speelt en wat allemaal achter de schermen gedaan wordt.

Vandaag zal ik ingaan op de voorbereidingen die we al zijn aan het treffen voor seizoen 2021-22. Het klinkt misschien vroeg om dit nu al te doen, maar het is toch echt wel nodig. Trainers denken nu al na over hun plannen en als club willen wij ook graag weten op wie we nog kunnen rekenen en voor welke plekken we nieuwe krachten moeten gaan zoeken. Gelukkig kunnen we zeggen dat bijna alle trainers ermee door willen gaan, dit is zeer goed nieuws voor KVTD en ook een compliment voor onze technische cel!

Naast de indeling van de trainers willen we ook graag een beeld hebben van de spelers die door zullen gaan. U zag onlangs de mail van Roger erover en we zullen later (in april / mei) hier nog eens ‘officiëler’ naar vragen omdat we dit als een verbeterpunt zien ten opzichte van voorgaande jaren. Vaak moesten we maar afwachten wie in augustus op de training zou verschijnen en/of wie zijn lidgeld zou betalen. Dat is uiteraard niet ideaal om pro-actief een indeling van onze ploegen te kunnen maken. Vandaar dat we dit jaar gaan proberen er al vroeger een beter beeld van te krijgen. Ook zal dit ons dan helpen om te weten of we nieuwe spelers nodig hebben, in welke ploegen en hoeveel. Bedankt alvast voor uw medewerking om deze informatie tijdig te delen.

Het volgende punt wat altijd tijd en werk vergt is de verdeling van de trainingsvelden en -tijden. We konden dit in voorgaande jaren altijd pas laat communiceren wat zowel voor de club als voor de spelers en ouders echt niet ideaal was. Dit had vooral te maken met het veld van Diependal aangezien het door meerdere clubs gebruikt wordt. We hadden dit jaar het voornemen om al eerder in overleg te gaan en ik ben blij dat ik mede kan delen dat we onze uren al hebben kunnen vastleggen! Dit dankzij een goed overleg vooral met de gemeente en de Blue Lions hockeyclub, waarvoor dank. We werken de planning nu nog wat verder in detail af en zullen deze dan nog voor het einde van het seizoen kunnen delen.

Nog een andere activiteit waarvan de voorbereiding is gestart is het jaarlijkse Stefan Noté toernooi. De eerste uitnodigingen werden al per mail verstuurd en we zijn er ook in geslaagd voor de eerste keer een sponsor (Huxley) exclusief aan ons toernooi te verbinden. Dit is uiteraard een enorme opsteker voor de club waar we zeer dankbaar voor zijn. U kunt meer over deze sponsor aankondiging hier lezen.

U leest het; Er is al best veel werk gestoken in het nieuwe seizoen. En dat terwijl het huidige seizoen nog loopt en we wederom vanwege Covid ons trainingsschema hebben moeten aanpassen… We hebben echter de organisatie goed op poten staan en werken intern goed samen. Zoals voorzitter Tom Verlinden onlangs nog zei: “Het is echt fijn werken zo!”, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. 😊 Bedankt aan alle bestuursleden en overige medewerkers!

Voor zover deze eerste blog. Wellicht is een maandelijkse update wel mogelijk, als u dit interessant vindt. Ik zie de reacties graag tegemoet; U kunt me altijd contacteren via PSD (stuur bericht naar ‘Bas Belfi’) of via mail naar communicatie@kvtervuren.be. Deel gerust ook uw vragen zodat we die eventueel in volgende blogs kunnen gebruiken.

Ook zou ik graag in april een virtuele samenkomst willen opzetten om meer details te delen over de plannen voor volgend seizoen. U kunt een uitnodiging hiervoor tegemoetzien.

Sportieve groet,

Bas Belfi, jeugdvoorzitter KV Tervuren-Duisburg