vademecum van de voetbalafgevaardigde


Beste Afgevaardigde

U speelt een cruciale rol voor het goede verloop van een wedstrijd.

Uw taak is veelal onderschat of ondergewaardeerd.

De club dankt u voor uw inzet.

 Beste Trainer

Uw rol is meer van technische aard maar ook educatie om de juiste mentaliteit bij onze spelers bij te brengen, ligt bijna volledig in uw handen.

Voor onze jeugd is progressie de hoofdbetrachting in de wetenschap dat goed voetbal automatisch naar resultaten leidt. Succes.

 

PLANNEN VAN EEN OEFENWEDSTRIJD

Voor competitiewedstrijden is er het programma in footbel>>aanduidingen>> stamnr 384 inbrengen.  Wijzigingen (dag/uur) aan dit programma moeten minstens 3 weken op voorhand worden aangevraagd via de sportieve staf (TVJO en JC’s). Tegenstander moet akkoord gaan en na bevestiging Provinciaal comité Brabant is de zaak officieel.

 1. Alle gewenste oefenmatchen moeten worden voorgelegd aan de sportieve staf.
 2. Bij thuiswedstrijden (TW) moeten volgende personen verwittigd worden door de organisator:
  – de verantwoordelijken voor de kantine (zie § 6 ‘Wie doet wat binnen de jeugdwerking’);
  – de verantwoordelijke voor het materiaal Alex Viaene – (0475/835973) of Robert Deleers (zie § 6 ‘Wie doet wat binnen de jeugdwerking’)
  – de jeugdsecretaris (René Smit)
 3. Indien de wedstrijd doorgaat op een moment dat andere routineactiviteiten plaatsgrijpen, dient dit gedeconflicteerd te worden. TVJO beslist over de prioriteiten.

NET VÒÒR DE WEDSTRIJD

(TW = bij Thuiswedstrijd)

 1. Onverwachte afwezigheid van trainer en afgevaardigde moet zo snel mogelijk gemeld worden, (liefst) gepaard met het aanbieden van een alternatief.
 2. TVJO, Jeugdcoördinatoren, trainers en spelers dragen verplicht de kledij van de club (Imago van de club).
 3. Afspraken voor het afhalen van de kledij worden tijdig gemaakt met de materiaal verantwoordelijke. In principe heeft elke afgevaardigde één set kledij ontvangen bij de aanvang van het seizoen en treft deze de nodige maatregelen opdat de kledij proper kan gebruikt worden.
  De thuisspelende ploeg past de kledij aan in geval de bezoekende ploeg in dezelfde kleuren speelt als KVTD. Reserve kledij (WIT) is te Duisburg beschikbaar (In de zak per ploeg zitten normaal 2 stellen shirts blauw en wit, indien probleem Alex Viaene contacteren). Het reinigen van de reservekledij dient zo snel mogelijk te gebeuren en is te regelen door de afgevaardigde (maakt desgewenst afspraken).
 1. Volgende armbanden, ontvangen bij aanvang van het seizoen in tas met uitrustingen, dienen gedragen te worden door:
Thuiswedstrijd Uitwedstrijd
1ste afgevaardigde Wit Driekleur
2de afgevaardigde Blauw/wit Blauw/wit
Trainer Rood Rood
Verzorger Geel Geel
Kapitein Wit wit
 1. Opvang eigen spelersgroep, verzamelen identiteitskaarten, invullen van het digitaal wedstrijdblad (kan al op voorhand ingevuld worden in overleg met trainer) Indien problemen met de computer tijdens een TW, zijn er papieren wedstrijdbladen beschikbaar (roze voor competitie, witte voor oefenwedstrijden in het postbakje achter keukendeur kantine Schonenboom).
 2. Opvang van de bezoekende ploeg (kleedkamer aanwijzen). Aan bezoekende afgevaardigde of trainer erop wijzen dat zij hun drankbussen met water kunnen vullen aan waterkoelers Sippwell aan de ingang vestiaires. Voor eigen spelers zijn er drankbussen voorzien (die ook moeten gevuld worden) in de keuken van de kantine.
 3. Belangrijk: bezoekers informeren dat zij het digitaal wedstrijdblad kunnen invullen op laptop beschikbaar in de kantine schonenboom!
 4. Kledij uitdelen
 5. (TW= thuiswedstrijd) Organisatie van de opstelling van de veldjes (kan met hulp van ouders en in samenspraak met de afgevaardigde van de wedstrijd ervoor of erna). Omwille van het groot risico op ongevallen zullen de spelertjes niet gebruikt worden voor het verplaatsen van de doelen.
 6. (TW met officieel aangeduide scheidsrechter)
  Afgevaardigde: Opvang scheidsrechter, drankje aanbieden (ook tijdens de rust), begeleiden, vragen naar bijkomende wensen (oa of hij zijn vergoeding voor of na de wedstrijd wenst te ontvangen), informeren dat hij uitgenodigd is na de wedstrijd in de kantine.
  * indien geen scheidsrechter aanwezig zal de afgevaardigde de bezoekende ploeg de gelegenheid bieden een scheidsrechter te leveren (fluitje, gele en rode kaarten, papier en schrijfgerief te verkrijgen bij de kantineverantwoordelijke). Indien de bezoekende ploeg dit voorrecht afstaat, MOET de thuisploeg een ‘eigen’ scheidsrechter aanduiden (op straffe van forfaitverlies). Zeker vermelden op het digitaal wedstrijdblad in opmerkingen dat aangeduide ref niet afwezig was en vervangen door gelegenheidsscheidrechter. De vergoeding van een gelegenheidsscheidsrechter bedraagt maximum 20 euro (verplaatsingskosten inclusief)! Voor meer details zie art B819 van bondsreglement op infobord kantine.
 7. (TW) Oplossing geven aan eventuele tekortkomingen
 8. (TW) Identiteitskaarten van beide teams voorleggen aan de scheidsrechter, hem begeleiden naar het veld en namen van de spelers aflezen en hun nummering meedelen.
  Wedstrijdblad en bal aanbieden aan scheidsrechter. Reserveballen voorzien.
 9. Verzamelen van waardevolle voorwerpen, kleedkamer afsluiten indien mogelijk
 10. Vergewissen dat de draagberrie en verbandkist beschikbaar zijn.

 

TIJDENS DE WEDSTRIJD

 1. Afgevaardigde:
  – ter beschikking staan van de scheidsrechter
  – toezicht binnen de neutrale zone. We blijven gedurende de wedstrijd zelf binnen de afgebakende zone voor de dug-out !
  – verzorging van gekwetste spelers (zakje met water, weet waar de draagberrie/verbandkist staat) In de zak per ploeg zit een EHBO tasje dat geregeld moet nagezien worden en eventueel bijgevuld door Alex Viaene.
  – noteren van het scoreverloop, vervangingen en sancties
  – reserve wedstrijdballen klaar houden
  – tijdens de rust: de scheidsrechter en spelers (eigen en bezoekers) van een drankje voorzien. Zie punt 6 onder net voor wedstrijd.
 2. Trainer:
  – coaching is de bevoegdheid van de trainer.
  – In principe krijgen alle geselecteerde spelers evenveel speeltijd.
 3. Onthou je van kritiek t.o.v. de scheidsrechter en supporters.

NA DE WEDSTRIJD

 1. (TW) Organisatie van de opstelling van de veldjes voor de volgende wedstrijd.
 2. (TW) Scheidsrechter uitnodigen in de kantine (drankje aanbieden, vergoeding uitbetalen via de kantinehouder).
 3. Wedstrijdkledij (laten) inzamelen en natellen.
 4. Identiteitskaarten terugbezorgen met drankbonnetje.
 5. Indien nodig gekwetsten doorsturen naar medische diensten en ongevallenverslag opmaken. Ook voor kwetsuren die niet het gevolg zijn van een fout!
  In de map per ploeg zitten ongevalaangiften met verklarende nota. Bijkomende formulieren zijn ook beschikbaar in het postbakje achter keukendeur kantine SCB en ook op Diependal in berghok materiaal. Ongevalaangifteformulier ook beschikbaar op onze site kvtervuren onder jeugd. Zo vlug mogelijk te bezorgen aan Luc Van Lombeek – zie wie doet wat.
 6. Digitaal wedstrijdblad verifiëren en afsluiten.
  Wanneer een officiele scheidsrechter was aangeduid, sluit deze het wedstrijdblad of zoniet de afgevaardigde van de thuisploeg.
 7. Gastheer zijn voor de scheidsrechter en bezoekende ploeg
 8. Verslag uitbrengen bij de verantwoordelijken indien zich opmerkelijke feiten oa beschadiging vestiaires (glasbreuk enz) hebben voorgedaan.
 9. Onderling afspreken of spelers (beurtrol) aanduiden wie de vestiaires zal kuisen. De ploeg na jullie zullen dit zeker apprecieren
 10. Trainers van de ploegen midden-en bovenbouw maken een wedstrijdverslag op via socceronline (ten laatste ingeven op zondagavond).

Specifieke aandachtspunten/taken

 1. eventueel een klein verslag maken voor de website of Facebook en doorsturen naar bevoegde persoon.
 2. Specifieke taken aan bepaalde leeftijdsgroepen:
  – Bij U6 en U7: Max 2 ouders in de kleedkamer om te helpen bij het aan- en uitkleden, veters binden. Vanaf U8 GEEN ouders meer in de kleedkamer.
  – water en drankbekertjes voorzien
  – toezicht houden tijdens het douchen
  – opruimen en reinigen van de kleedkamer
  – spelers begeleiden naar de kantine
  3. Andere aandachtspunten:
  -de sportieve begeleiding en de coaching behoren tot de taken van de trainer
  – iedereen zorgt voor het imago van de club, onsportief gedrag wordt niet getolereerd
  – Kritiek hou je intern, iedereen kan terecht bij het jeugdbestuur, TVJO en/of
  coördinator of via ombudsman
  – Toezicht in en rond de kleedkamers is van essentieel belang (voorkomen van diefstal, vandalisme, ruzie, vechtpartij,…)
  – Beschadigingen onmiddellijk melden.
  * Beschadiging door eigen spelers: Jeugdwerking, TVJO, JC
  * Beschadiging door bezoekers: Trainer/afgevaardigde tegenstander +
  jeugdwerking, TVJO en JC, alsook in opmerkingen van het wedstrijdblad
  (om later mogelijks een klacht in te dienen bij de bond.

 

Wie doet wat binnen de jeugdwerking van KV TERVUREN-DUISBURG

(emailadressen en telnrs te verkrijgen via SOCCERONLINE)

Naam Functie Verantwoordelijkheden
Tom Spooren Voorzitter Algemene functionering van de jeugdwerkingInteractie met de seniorwerking
Egbert Buursink

Didier Deweerdt

Bas Belfi

Ondervoorzitter

Websitebeheer

Externe relaties

‘Backup’ van de voorzitter

Communicatie

Link naar ouders

René Smit Secretaris Link tussen het sportief en het administratief.  Zorgt dat iedereen en alles in orde is met de Voetbalbond >> introductie/opvolging aansluitingen club en KBVB
Erwin Meheus TVJO

Coördinator

Sportief verantwoordelijk, zorgt dat het Jeugdopleidingsplan wordt toegepast     bovenbouw U14 tot en met Dames
David Debevere

 

Roger Geyns

Jeugdcoördinator

 

Jeugdcoördinator

Onderbouw (U6-U9),
Bijstaan van trainers bij tijdens trainingen en wedstrijden en opvolging van het jaarplanMiddenbouw (U10-U13),
Bijstaan van trainers bij tijdens trainingen en wedstrijden en opvolging van het jaarplan
Scouting Zal in contact zijn met burenclubs om de talentvolle spelers naar KVTD te halen
Ombudsman Ombudsman Aanspreekpunt voor de ouders wanneer die een vraag/klacht hebben. Zorgt ervoor dat de juiste persoon binnen de jeugdwerking een antwoord geeft binnen aanvaardbare tijdspanne.
Doel is om de TVJO en JCs te ontlasten om hun aandacht maximaal aan het sportieve te wijden.
Alex Viaene Materiaal Te contacteren persoon in verband met spelersuitrusting en zorgt dat de trainers over het nodige materiaal beschikken

 

Andere mensen, die niet alleen maar voor de jeugdwerking actief zijn, zijn ook heel belangrijk voor de vereniging en kunnen voor specifieke gelegenheden in contact met jullie komen.

 

Naam Functie Verantwoordelijkheden
Luc Van Lombeek Gerechtigde Correspondent Aanspreekpunt tussen de club en de KBVB

Opvolging en terugbetaling kosten van de  ongevalaangiften in geval van kwetsuur

Financien

Yvan Somers

 

Patrick Vandenplas

Eric Dellaert

Kantinehouders Zorgen dat de kantines in orde zijn

Op woensdag is Yvan Soomers verantwoordelijk.

Tijdens het WE wordt een plan opgesteld door de voorzitter.

Robert Deleers Klusjesmannen Er is altijd iets te herstellen, of te vervangen, en zij zorgen ervoor; onderhoud terreinen

 

Erwin MEHEUS

TVJO