Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding (TVJO)

Technisch Verantwoordelijke JeugdOpleiding (TVJO)

Missie:

Op termijn zonevoetbal. Definitie zonevoetbal:

De opbouw van de tegenstrever in balbezit afremmen, verhinderen van zodra de tegenstrever de waarheidszone nadert. De tegenpartij beletten naar doel te trappen en tenslotte vermijden dat de tegenstrever scoort. Eens in balbezit de acties zodanig uitvoeren dat de waarheidszone van de tegenstrever betreden wordt om zo doelkansen te creëren en doelpunten te maken. Zoneverdediging staat diametraal tegenover de individuele dekking. Zonevoetbal is duidelijk een spelconcept en geen veldbezetting of systeem.

Wat wordt verwacht van de jeugdtrainers.

 • Objectiviteit t.o.v. de jeugdspelers
 • Gelijkheid in behandeling van alle jeugdspelers
 • Het volgen van het jeugdopleidingsplan
 • Inzet en motivatie tijdens de trainingen en wedstrijden
 • Aanwezigheden op de trainingen en wedstrijden
 • Opvolgen raadgevingen van coördinatoren en TVJO
 • Het volgen van het programma
 • Objectieve evaluatie van de spelers
 • Opleiding volgen en zich verder professionaliseren
 • In praktijk is een jeugdopleider een staf op zich: bekwaam, pedagoog, psycholoog en filosoof.

Wat wordt verwacht van de jeugdspelers.

 • Aanwezigheden op de trainingen en wedstrijden.
 • Inzet en motivatie.
 • Discipline die voorgeschreven wordt door de club.
 • De waarden en normen van de club naleven.
 • De aangehaalde punten op het evaluatiegesprek verbeteren.
 • Cohesie in de groep door groepsgevoel, groepsdynamiek, groepssfeer aan te scherpen.
 • Eigen waarde kennen en dit kunnen plaatsen in de groep.
 • Respect en beleefdheid tegenover alle leden van de club, tegenstander en scheidsrechters.
 • Geen tolerantie betreffende drugs, alcohol, rookwaren, ongezonde voeding in en rond het terrein.