Reglement editie 2019


 • Alle wedstrijden worden gespeeld op het terrein van K.V. Tervuren-Duisburg gelegen te Schonenboomstraat, 3080 Duisburg.
 • Deelname aan het tornooi betekent de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement. 
 • 2 inkomkaarten, voor Trainer en Afgevaardigde liggen aan de inkom.
 • Elke ploeg voorziet zelf ballen voor de opwarming.
 • Het tornooi is voorbehouden aan:
  • spelers U7 geboren in 2013
  • spelers U8 geboren in 2012
  • spelers U9 geboren in 2011
  • spelers U10 geboren in 2010
  • spelers U11 geboren in 2009
  • spelers U12 geboren in 2008
  • spelers U13 geboren in 2007
 • Bij niet naleving van voorgaand artikel wordt de wedstrijd verloren met 5-0. Het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs voor iedere speler voor aanvang van het tornooi is daarom verplicht. Elke club wordt verzocht voor de aanvang van hun eerste wedstrijd van het tornooi een spelerslijst van maximaal 9 spelers voor de categorie U7, U8 en U9 aan te duiden, maximaal 12 spelers per ploeg voor de wedstrijden van U10, U11, U12 en U13, met naam, voornaam en geboortedatum van elke speler. Alleen de spelers vermeld op de spelerslijst mogen worden aangeduid voor een wedstrijd.
 • De wedstrijden worden gespeeld krachtens de richtlijnen van de KBVB. Dit wil zeggen dat de categorie U7 in een format van 2 x 3 tegen 3, U8 en U9 in een format van 5 tegen 5 spelen en de categorie U10, U11, U12 en U13 in een format van 8 tegen 8 zullen spelen.
 • De ploegen dienen zich ten laatste 30 minuten voor het aanvangsuur van hun eerste wedstrijd aan te bieden op het secretariaat. De namen van de spelers en wisselspelers worden vooraf aan de wedstrijd ingevuld op het scheidsrechterblad op het secretariaat.
 • De samenstelling van de reeksen en schiftingswedstrijden gebeurde door het inrichtend comité.
 • De duur van de wedstrijden staat vermeld op het tornooitabel per categorie. Alle categorieën , behalve U7, spelen schiftingswedstrijden in poules en daarna finale matchen. Voor de categorieën U7 wordt er geen klassement opgemaakt.
 • Na de wedstrijden (poules of competitievorm) wordt een rangschikking opgemaakt. Puntentelling:
  • 3 punten voor een overwinning
  • 2 punten voor een gelijk spel met doelpunten (1-1, 2-2, etc)
  • 1 punt voor een 0-0 gelijkspel
  • 0 punten voor verlies
 • De klassering vindt plaats aan de hand van de volgende criteria in de gegeven volgorde:
  • Punten
  • Onderlinge uitslag
  • Meest gescoorde doelpunten
  • Minst gekregen doelpunten
 • Wedstrijdduur:
  • U7: 1 x 10′
  • U8: 1×15’
  • U9 1 x 15’
  • U10: 1×15’
  • U11: 1 x 15’
  • U12: 1×20’
  • U13: 1 x 15’
 • Wanneer een finalewedstrijd eindigt op een gelijkspel wordt er overgegaan tot het nemen van 3 strafschoppen. Bij gelijke stand in gescoorde strafschoppen wordt doorgegaan met strafschoppen nemen tot er een winnaar is.
 • De uitreiking van de prijzen heeft plaats na het spelen van de laatste wedstrijd. Bij de categorie U13 is een speciale trofee voorzien voor de beste keeper van het tornooi.
 • De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangewezen door KV TERVUREN-DUISBURG.
 • Iedere speler dient als volgt te handelen na een van de volgende scheidsrechterlijke beslissingen, te weten:
  • een gele kaart, de speler dient het veld te verlaten en mag vervangen worden
  • een rode kaart, de speler dient het veld te verlaten en mag niet verder deelnemen aan het tornooi
 • Alle wedstrijden worden gespeeld overeenkomstig het bondsreglement, tenzij anders vermeld in het tornooireglement.  Het organiserend comité zal in eerste instantie alle meningsverschillen beslechten, met uitzondering voor alle scheidsrechterlijke beslissingen, welke onder de bevoegdheid vallen van de K.B.V.B.  Alle niet voorziene gevallen worden door KV TERVUREN-DUISBURG naar haar beste vermogen geregeld.
 • Elke club wordt verzocht een 2de uitrusting te voorzien, duidelijk verschillend van de hoofduitrusting. De ploeg die in de tornooikalender als eerste vermeld staat, wordt beschouwd als thuisploeg en dient te zorgen voor een uitrusting die voldoende verschillend is van die van de bezoekers.
 • Elke ingeschreven ploeg, welke niet opkomt of het tornooi niet uitspeelt, dient een boete van 250 EURO te betalen, ten voordele van KV TERVUREN-DUISBURG.
 • Er is een waterfontein voorzien waarbij iedere ploeg zijn drinkflessen kan vullen.
 • KV TERVUREN-DUISBURG wijst alle verantwoordelijkheid af voor gebeurlijke ongevallen en diefstallen tijdens het tornooi.