Profiel van een jeugdtrainer / opleider


Een bekwaam persoon zijn. 

Een uitgebreide voetbalkennis, bekwaam om spelproblemen te analyseren en te ontleden om ze vervolgens om te zetten naar wat moet getraind worden. Een grondige spelersevaluatie kunnen maken, rekening houden met de verschillende fases binnen de ontwikkeling.

Een pedagoog zijn

De benadering en aanpak van de jeugdopleider binnen de trainingssessies zal een beslissende rol spelen in het bereiken van de vooropgestelde doelstelling. Daarom moet hij bekwaam zijn om zowel op methodologische als op organisatorisch vlak en met een pedagogisch verantwoorde aanpak elk individu zo goed mogelijk te helpen opvoeden, ontwikkelen en dit op zowel fysiek, technisch, tactisch als mentaal vlak. Hij moet de didactische basisprincipes beheersen, op een correcte manier kunnen omgaan met de groep. Op methodologisch vlak zijn trainingen kunnen leiden, kennis van verschillende methodes. Hij moet gericht kunnen coachen. Het individu op zijn eigen tempo de kans geven om te ontwikkelen, dat centraal staat en in het licht van de eigen persoonlijkheid en creativiteit van de speler.

Een psycholoog zijn

De manier waarop de jeugdopleider met zijn spelers omgaat, is van zeer groot belang. De spelers bijstaan zodat elke speler individueel kan komen tot zijn hoogste niveau. Spelers doen inzien dat ze een ploeg moeten vormen in functie van een hogere rendabiliteit, een goede verstandhouding hebben met bestuur en ouders. De jongeren benaderen op een enthousiaste en positieve manier door het beste van zichzelf te geven en door steeds met volledige overgave voor de groep te staan.

Een filosoof zijn

Aan de hand van een bepaalde visie de spelers zo goed mogelijk opleiden. De jeugdopleider moet altijd zijn emoties in de hand kunnen houden. Eveneens bekwaam zijn om de invloed van externe factoren te beperken om de algemene situatie onder controle te kunnen houden. Overwinningen relativeren en nederlagen positief benaderen. Een leider moet daarenboven zijn zwakke punten kennen en deze kunnen compenseren. Iemand die emotioneel stabiel wil overkomen, moet zichzelf aanvaarden zoals hij is, moet blijk geven van een evenwichtige persoonlijkheid en moet een zeker gevoel van zekerheid en waarheid uitstralen. Hij moet beschikken over een helder, beredeneerd en toekomstgericht zicht die maximale ontwikkelingskansen geeft voor de voetbalspelers. Hij moet kunnen werken in teamverband, moet eerlijk zijn en een zelfevaluatie kunnen doen.

Het niveau

Een oud voetballer zijn om alle finesses van het voetbal te kunnen aanleren. -Gepassioneerd zijn door voetbal -Geschoold zijn en de aangereikte inhoud verwerkt en begrepen heeft. -Persoonlijke ervaring als jeugdopleider -Flexibel omgaan met de verschillende facetten binnen de opleiding.

Contactpersoon

Dirk Verboom

Technisch Verantwoordelijke Jeugd-Opleiding en Coördinator Bovenbouw

+32 475 98 08 17 Dirk Verboom