Organisatie

Organigram KVTD

De structuur van KVTD is verdeeld in cellen, die samenwerken in een ‘matrix’. In de Algemene werking heeft de Jeugdwerking ook een vaste zetel, zeker ook in de Sportieve cel.

In de huidige clubwerking is er dan ook geen strikte scheiding tussen jeugd en algemeen bestuur. De cel dagelijkse werking & raad van bestuur hebben vaste agendapunten rond de jeugd, voornamelijk op gebieden 1. sportief en 2. financieel.

De raad van bestuur kan gecontacteerd worden via bestuur@kvtervuren.be.

 

Algemene werking en Jeugdwerking: