Opleidingsplan U8 & U9


Terrein 15 op 25m, 4×15 minuten, max 8 spelers, bal 3

Positie 1: probeer aanspeelbaar te zijn, vooral meedoen met de voeten, meevoetballen, doorschuiven, vliegende keeper

Positie 2 en 5: Sta open aan de zijlijn, met je rug naar de zijlijn, zorg dat de “6” de bal kan terugspelen, je kunt dribbelen, kaatsen, één twee beweging, als men van op de andere flank de bal voorzet kan je voor doel komen, wees aanspeelbaar als de keeper de bal heeft, je kan in de voet of in de diepte aangespeeld worden. Actie ondernemen eventueel eens wisselen van positie.

Positie 3: Aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft, de pas terug mogelijk maken voor andere spelers, eerst diep spelen en dan breed, inschuiven.

 

Positie 6: probeer diep te blijven, maak ruimte voor je medespelers, kom niet te snel naar de bal, je kunt de bal in de voet vragen en in de diepte. Je kunt de tegenstander verrassen door een vooractie te maken, je kan aannemen, dribbelen, kaatsen of de bal vasthouden. Probeer aanspeelbaar te zijn voor doel, weg blijven als de flankspeler opkomt met de bal, aanspeelbaar zijn als de keeper de bal heeft, een actie maken.

 

Deze kinderen zijn duidelijk aan het groeien, de harmonie en coördinatie van het lichaam wordt al beter. Enkele duiveltjes al duidelijk groter, krachtiger en zelfstandiger dan het debutantje. In het algemeen zijn deze duiveltjes al vrij lenig, ze bewegen dan ook graag, maar ook de geldigheidsdrang groeit. Een duiveltje wil laten zien, wie hij is en wat hij is. Er komt al prestatiedrang waardoor ze zichzelf nog wel eens kunnen onderschatten. De “kleuterperiode” is definitief afgesloten, ze worden wat meer sociaal voelend en beseffen meer en meer dat voetbal een teamsport is. Ook het besef dat er taken moeten worden uitgevoerd groeit, langzaam kunnen ze een vaste opdracht gaan uitvoeren.

Concentratie groeit maar is nog niet optimaal. De wil om technische vaardigheden te beschikken is groot, men zal dit dus ook graag leren. Langzaam gaat men elkaar ook vergelijken, wie de beste is en natuurlijk ook de slechtste.

Kort samengevat:

Leergierig en leergevoelig; balgevoel verbetert, al meer sociaal en concentratie wordt beter.

 

De trainingen.

FUN

Warming-up steeds met een bal

Tussenvormen

Steeds training eindigen met wedstrijdvorm

 

Basics balbezit.

Dribbelen en drijven, trappen en passen ( kort en beide voeten)

Inworp

Aannemen met de juiste voet

Verwerken van de bal (beide voeten)

Georiënteerde controle op lage bal

Doelpoging dichtbij (10 m) op lage voorzet

Aanspeelbaar zijn, vrijlopen, vrij en ingedraaid staan

 

Basics balverlies

Druk zetten, duel of remmend wijken

Opstelling tussen tegenspeler en doel

Korte dekking op korte pass

Interceptie of afweren korte pass

 

Teambasics balbezit

Leren openen breed

Leren openen diep

Leren doelkans creëren via individuele actie

Infiltratie leiden en dribbelen

Doelkans snel afwerken

Leren samenspelen in ruitformatie

Teambasics balverlies

Niet laten uitschakelen door individuele actie in waarheidszone

Pressing op baldrager

Duel niet verliezen (100% winner)

Afblokken doelpoging

 

Basis en initiatiefase

 

Leren bewegen in functie van de bal. Lopen, stoppen, versnellen,… in functie van de bal, medespeler en tegenstrever.

 

Doelstelling.

Beheersen van de bal = baas zijn over de bal

Bal kunnen spelen met binnenkant voet ( mikken)

Bal kunnen stoppen met zool, binnenkant voet

Bal kunnen leiden met verschillende delen van de voet

Bal kunnen dribbelen tussen hindernissen

Bal dicht bij de voet houden bij het leiden en dribbelen

Gericht trappen op doel met de voorkeursvoet ( scoren)

Balbeheersing: controle over de bal

Kap-, passeer- en schijnbeweging uitvoeren zonder tegenstrever

Kunnen 3 tegen 3 spelen

Einddoel 5 tegen 5 in ruitformatie

Leren samenspelen

Algemene en specifieke vaardigheden

Oog-hand-voet coördinatie

Eindterm bij de duiveltjes is kunnen (samen) spelen 4 tegen 4 + keeper in ruitformatie. Pre techniek scholing, pre tactische scholing.

 

Coördinatie

Begrijpend en lerend kind

Groeiende lichaamsbeheersing door beter lichaams-, tijds- en ruimteperceptie.

Van speelfase naar coördinatiefase ( gouden leeftijd)

Dominantie voorkeursvoet is sterk ontwikkeld

 

Lichaamsperceptie

Via bewustmaking, het lichaamsschema ontwikkelen met nadruk op:

Oog-handcoördinatie

Oog-voetcoördinatie

Ademhaling: bewust worden

Houdings- en bewegingsbewust zijn

Leren bewust ontspannen

Leren dissociëren in beweging

 

Ruimteperceptie

Door besef (bewustwording) ruimtestructurering verder uitbreiden:

Bewust worden van afstanden (hoog, diep, ver en dicht)

Bewust worden van oppervlakten (klein, groot, lengte en breedte)

Gebruik maken van de aangeboden ruimte: twee- en drie dimensioneel

 

Tijdsperceptie

Door besef (bewustwording) tijdsstructurering verder uitbreiden:

Ritme

Tempo

Leren voetbal specifieker bewegen in tijd en ruimte zonder en met bal

 

Lenigheid

Behoud van de natuurlijke lenigheid

Uithouding

Meer gedifferentieerde aanpak van de fysieke capaciteiten door spelend en oefenend actief te zijn

 

Concentratie

Concentratie vermogen neemt snel toe (sterk individueel bepaald)

 

Kracht

Beter functioneren van Neuromusculair systeem (krachtcoördinatie)

 

Hoe spelplezier ontwikkelen

 

Meer wedstrijdvormen dan tussenvormen. Beperkt technisch – tactisch bijsturen, spelend leren voetballen, training moet leuk zijn, spelvormen moet uitdagend en haalbaar zijn. Laat de kinderen creatief en vrij zijn, laat ze voetbal spelen, luisteren naar de kinderen. Straal enthousiasme uit als opleider, de speler komt vaak aan de bal, krijgt veel scoringskansen, wordt aangemoedigd door de opleider, positieve coaching.

 

 

Lifestyle – vaardigheden bij Duiveltjes

 

Bewegingsdrang ontwikkelen en stimuleren.

Veiligheidsaspecten accentueren binnen het sportgebeuren:

Gevaar verplaatsbare doelen, spelen in de kleedkamer en/of douche, gevaar leren erkennen.

 

 

 

Voedingsattitude

Veel drinken voor, tijdens en na de training

Chips en cola beperken, fruit en water aanmoedigen

 

 

Hygiëne

Netheid van sporttas, kledij

Handdoek, wasgerief, scheenbeenbeschermers

Aangepaste kledij mee hebben, regenjas….

 

Huistaak

Toverdrankje maken en meebrengen naar training

Kappen en draaien, schijn- en passeerbewegingen inoefenen

 

Discipline

Afspraken leren nakomen

 

Zelfredzaamheid

Zelf de sporttas kunnen maken

Zelf contact durven opnemen met de opleider

Zelf je veters kunnen binden

 

Beleefdheid houding

Hand geven aan de begeleiders – opleiders, medewerkers

 

Fair Play

Willen winnen en kunnen verliezen

Leren samenspelen

Respect voor scheidsrechter, mede- en tegenspelers

 

 

Lifestyle – inhoud in de speelfase naar de begeleiders – opleiders

 

Kinderen voortdurend aandacht geven;

Zeer veel variatie in oefenstof;

Constant enthousiasme noodzakelijk;

Steeds inleven in situatie van het kind;

Kinderen enthousiast maken en houden voor het “spelleke”;

Inzicht in en kennis van leeftijdsspecifieke kenmerken met oog voor totale persoonlijkheidsontwikkeling;

Opvoeder, opleider, animator en begeleider zijn;

Continuïteit brengen in de opleiding = specialisatie door meerdere jaren training geven aan dezelfde leeftijdsgroep;

Geen kopie van voetbal voor volwassenen.

Geen “trainer” willen zijn, maar wel opleider, begeleider, opvoeder.

 

Tips voor begeleider – opleider in de speelfase.

 

Positieve coaching / beloning:

Spreek in de ”uitdagende vorm”. Wie kan dit? Wie is het snelst? Plaats de speler in een inspirerende spelomgeving. Laat de spelers zelf problemen oplossen. Willen winnen maar kunnen verliezen.

Straal enthousiasme uit:

Wees positief ingesteld. Kinderen mogen en moeten fouten maken. Roep niet constant wat ze wel of niet mogen doen. Winnen en verliezen is heel belangrijk. Maak duidelijke afspraken en reglementen. Wees eerlijk en consequent.

Spreek het kind aan op ooghoogte:

Eenvoudige organisatie. 1 beeld zegt meer dan 1000 woorden. Voordoen en nadoen methode. Veel herhalingen: kind vergeet snel wat het vroeger gedaan heeft.

Moedig kinderen aan om thuis te voetballen – geef huiswerk mee.

Met één of twee trainingen per week word je geen profvoetballer. Kinderen moeten altijd en overal voetballen. Geef zelf een juiste demonstratie of laat spelers die iets goed doen voortonen.

Veel variatie binnen dezelfde organisatie.

Voetbal spelen staat centraal, niet de organisatie. Opbouw van eenvoudig naar moeilijk. Wees kritisch voor jezelf, als kinderen de oefening niet begrijpen is dit veelal omdat de oefening niet aangepast is aan hun belevingswereld. Streef naar een vlotte aaneenschakeling van de oefeningen. Zijn kinderen moe, laat ze rusten.

Speel veel “matchkes”.

Veel eenvoudige spelen met weinig uitleg. Kinderen willen scoren – doelpunten maken. Dus relatief grote doelen. Laat iedereen meespelen. Geen file-training. Elke speler is actief met de bal bezig.

 

 

 

Leerinhoud

Algemene en specifieke voetbalvaardigheden aanleren op een speelse en doelgerichte manier, aangepast aan de belevingswereld en aan het niveau van het kind.

HET KIND STAAT CENTRAAL EN NIET DE OPLEIDER.

Fysiek – coördinatie

Algemene en specifieke bewegingsvaardigheden speels aanleren

Abc’s: Agility – Balance – Coordination – speels

Wenbaarheid ritme- en richtingsverandering

Evenwicht – stabiliteit – speelse loop – sprongtechniekscholing – evenwichtsscholing

Reactiespelen, loop- en tikspelen

Aandachtspelen en estafettespelen

 

Techniek – coördinatie

Oog-hand-voet coördinatie

Basisbewegingen

Snel voetenwerk met bal, kappen en draaien

SoccerPall – initiatie, schijn- en passeerbewegingen

Jongleren, loop-, tik-, reactie-,aandachtspelen

 

Explosiviteit – snelheid

Startsnelheid speels initiëren

Reactiesnelheid

Estafettespelen

Aandachtspelen

Speelse snelheidsscholing (bewegingssnelheid)

 

Explosiviteit – kracht

Speelse duelvormen eigen lichaamsgewicht

Trek- en duwspelen, touwtrekken

Stabiliteit (fysieke houdingsopvoeding)

Duel-, werp- en sprongcoördinatie

 

Herstellen (uithouding)

Lang kunnen spelen door veel te spelen

Geen gerichte scholing

“20 seconden regel”

 

Blessurepreventie

Proprioceptie ( statisch evenwicht)

 

Testcase – monitoring

Testbatterij

Snelheidstest 5-10 m, wendbaarheid, dribbeltest, dribbellooptest, evenwichtstest, frequentietest, jongleren

 

Huiswerk

Basisbewegingen, kappen, draaien, schijn- en passeerbewegingen, SoccerPall, jongleren, tricks

 

Waarom SoccerPall?

SoccerPall werd ontworpen door Scott Vartija en is het best verkochte hulpmiddel voor voetbaltrainingen in de wereld. Voor zijn uitvinding werd Scott Vartija geïnspireerd door Finse kinderen. Tijdens een bezoek aan zijn thuisland zag hij dat kinderen tegen het verpakkingszakje trapten waarin hun bal opgeborgen werd bij de verkoop. Dit bracht hem op het idee om een netje aan een koord te ontwikkelen. Op deze manier kon de bal beter opgeborgen worden en door bovendien over het koord een rubberen handvat te bevestigen kon onmiddellijk de koordlengte aangepast worden in functie van de lichaamslengte van de gebruiker. SoccerPall is in eerste instantie een hulpmiddel voor voetbaltrainingen en geen speelgoed. Het gebruik ervan moet goed begeleid worden. De populariteit van SoccerPall is de laatste jaren enorm toegenomen. AJAX Amsterdam introduceerde SocerPall al een aantal jaren geleden in zijn club en onder impuls van Bobby Charlton, de legendarische speler van Manchester United, werd dit voetbalhulpmiddel ook bekend in Groot-Brittannië. De opmars van SoccerPall was niet meer te stoppen. Omdat ondertussen ook de Zwitserse voetbalbond, de Engelse F.A. Scholen, de Wales F.A. Scholen en de Noord-Ierse F.A. Scholen het gebruik van het voetbalnetje integreerden in hun voetbalbegeleiding. Ook in de USA werd het immers populair, want zeer veel scholen, universiteiten en duizenden jeugdtrainers maken er gebruik van. Ten slotte kwam SoccerPall ook in Noorwegen terecht. Een Noorse club sponsorde een studie van 6 maanden om het rendement van SoccerPall te onderzoeken en kwam tot de vaststelling dat de spelers die het voetbalnetje gebruiken hun algemene technische vaardigheid 30% meer ontwikkelen dan ploeggenoten die niet deelgenomen hadden aan de SoccerPalltrainingen. Met een verkoopcijfer van meer dan 4 miljoen exemplaren gedurende de laatste jaren wordt eveneens aangetoond dat SoccerPall stilaan de hele sportwereld aan het veroveren is. Ondertussen is SoccerPall een vast trainingsonderdeel geworden in de trainingsprogrammatie van bijna alle Belgische Profclubs. KRC Genk, St-Truiden, RSC Anderlecht, Club Brugge, KVC Westerlo ….programmeren SoccerPall in hun opleidingsplan en demonstreren dit zelfs tijdens de rust van hun eerste elftal. Beginnende kinderen hebben heel wat moeite om vlot met een bal om te springen. Hun spieren moeten afgesteld worden op de balbehandeling. Dit vraagt heel wat oefening, tijd en geduld. Vaak wordt zeer snel naar wedstrijdgerichte training overgestapt, waardoor individuele technische ontwikkeling veel te weinig aandacht krijgt. Voetbal is immers een sport die veel vaardigheden combineert en alle onzuiverheden op het vlak van lopen, balbehandeling en voetbalcoördinatie worden in wedstrijd “cash” betaald. SoccerPall op muziek zorgt ervoor dat het lichaam van een beginnende speler juist getuned wordt om snel en sierlijk te lopen, zeer vlot de bal te behandelen en efficiënt te coördineren tijdens de wedstrijd. Een scherpe individuele begeleiding is onontbeerlijk omdat niet elk kind dezelfde lichaamsverhoudingen bezit.

Grondig onderzoek geeft aan dat de kracht van deze methode vooral schuilt in de volgende domeinen:

-de invloed van ritme op motorisch leren

-de invloed van muziek (motivatie)

-de eenvoudige bewegingen in de start met oog-voet coördinatie

-de verlaagde invloed van omgevingsfactoren op de uitvoering

-het betere gebruik van de beperkte concentratiecapaciteit

-de aansluiting bij het hedendaagse bewegingsbeeld van jongeren waarin lichaamsexpressie via spontaan dansen heel belangrijk is

-het voortdurend links en rechts trainen, het veel meer respecteren van het spierevenwicht

-de groepsbeleving tijdens een demonstratie, creativiteit

-de kracht van motorische expressievormen die in eerste instantie niet prestatiegericht zijn het grote motorische rendement voor alle jongeren waardoor ze een positief zelfbeeld ontwikkelen

-de synchrone uitvoering die leiden tot een beter relatiebekwaamheid      ( samenwerken, want allen als de groep het goed doet, is de prestatie geslaagd

De verschillende vormen om je lichaam en balbeheersing te verbeteren:

-als geïntegreerde bewegingsopvoeding

-om je looptechniek te verbeteren

-om beter te leren coördineren

-om je voetbaltechniek te verbeteren, linker- en rechtervoet

-als revalidatie-instrument

-motorische stimulering

 

 

Trainingsmethode duiveltjes 75-80 minuten

 

Warming up: 15 min – lichaamsbeweging en balbeheersing

Wedstrijdvorm 1: 10 min 1-1 of 2-2

Tussenvorm 1: 10 min explosiviteit snelheid

Wedstrijdvorm 2: 10 min 4 -4

Tussenvorm 2: 10 min technische scholing

Wedstrijdvorm 3: 15 min 4+k – 4+k

Cooling down: 5-10 min (ook opruimen materiaal)

De bedoeling is dat je als trainer op deze manier je training invult met de juiste oefenvormen naar je eigen creativiteit. Warming-up= regulatie bloedsomloop en ademhaling, verhoging van de diepe spiertemperatuur en gunstige instelling van het zenuwstelsel.

Cooling-down = terug keren naar de kalmte, spieren ontspannen en sleet producten zo veel mogelijk te verwijderen door rustig uit te lopen, spieren los te schudden, technische oefeningen van lage intensiteit en rekoefeningen.

 

Periodieke scholing

Periode 1:

-Herhalen van de technieken uit voorliggende jaargangen

-Spelenderwijs aanleren van loopscholing en wendbaarheid, sprinttest

-Extra aandacht voor het in bal/ van de bal weglopen

-Positiespelen

-Passeertechnieken met tegenstander

-linker- en rechtervoet leren gebruiken

-Partijvormen niet groter dan 4-4

 

Periode 2:

-Herhalen van de technieken uit voorliggende jaargangen

-Spelenderwijs aanleren van loopscholing en wendbaarheid, sprinttest

-Herhalen en uitbreiden aangeleerde technieken

-Balaanname op de juiste voet

 

Periode 3:

-Herhalen van de technieken uit voorliggende jaargangen

-Spelenderwijs aanleren van loopscholing en wendbaarheid, sprinttest

-Herhalen en uitbreiden aangeleerde technieken

-Inspelen van de bal op de juiste voet

-Partijvormen 5 – 5

-Positie en partijspelen

Periode 4:

-Herhalen van de technieken uit voorliggende jaargangen

-Spelenderwijs aanleren van loopscholing en wendbaarheid, sprinttest

-Herhalen en uitbreiden aangeleerde technieken

-Inspelen van de bal op de juiste voet

-Partijvormen 5 – 5

-Positie en partijspelen

-Bewegingssnelheid met de bal

De bedoeling moet zijn dat de spelers tijdens het seizoen een vooruitgang maken in het vooruitzicht van het volgende seizoen.

Resultaat is niet belangrijk, maar de vooruitgang wel.

Hou rekening met het niveau van het kind. Ieder speler moet op gelijke basis behandeld worden. Blijf objectief.

Wees eerlijk en beleefd tegen over de ouders. Het coachen is een aangelegenheid van de trainer. Wanneer de ouders hun kind ook zouden coachen is dit voor het kind enorm verwarrend. Dus in dit geval haal je het kind uit de wedstrijd. Blijf een bepaalde afstand houden met de ouders.

Bij problemen kan je als eerst persoon de coördinator aanspreken. Als het probleem te groot is zal ik als TVJO tussen komen.