Opleidingsplan U10 & U11


Teamtactics bal+

Ruimte creëren voor zichzelf en het benutten ervan. Geen dom balverlies waardoor de tegenpartij een doelkans krijgt. Een lijn overslaan bij passing “diep”. Infiltratie op het juiste moment (bij ruimte). Infiltratie met bal. Geen kans op direct en gevaarlijk balverlies.

Teamtactics bal-

Negatieve pressing op de baldrager. Dekking door dichtste medespeler. Mee schuiven van de doelman. Bal recupereren door interceptie;

Basistaken bij 8 tegen 8.

Positie 1 (keeper):

Bij balbezit positie kiezen ten opzichte van de verdedigers. Voortzetting door middel van rollen, werpen, passen of trappen. Fungeren als centrale opbouwer (vliegende keeper). Bij balverlies doelpunten voorkomen. Positie kiezen ten opzichte van de bal, tegenstrever en medespelers

Posities 2 en 5 (vleugelverdedigers):

Bij balbezit positie kiezen, uit elkaar, veld groot maken. Aanspelen van de middenvelder en aanvallers. Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven. Meedoen met de aanval. Bij balverlies niet laten uitspelen, voorkomen van doelpunten. Dekken van de aanvallers van de tegenpartij. Teammaatjes helpen. Bal afpakken.

Positie 3 ( centrale verdediger):

Bij balbezit positie kiezen tussen middenvelder en vleugelverdediger. Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval. Wanneer er ruimte is zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven. Meedoen met de aanval. Doelpogingen indien de gelegenheid zich voordoet. Bij balverlies niet laten uitspelen, voorkomen van doelpunten, dekken centrum aanvaller. Teammaatjes helpen. Veld klein maken en bal proberen af te pakken.

Positie 6 ( centrale middenvelder):

Bij balbezit positie kiezen, aanspeelbaar zijn tegenover de balbezitter. Spel verleggen en zorgen voor snelle omschakeling naar voor toe. Aanspelen van de aanvallers of verdedigers die meedoen in de aanval. Wanneer er ruimte is, zelf met de bal naar voren dribbelen/drijven. Meedoen in de aanval. Doelpogingen indien de gelegenheid zich voordoet. Bij balverlies de tegenpartij u niet laten uitspelen. Rugdekking aanvallers. Coaching van medespelers. Veld klein maken en bal proberen af te pakken.

Posities 11 en 7 (vleugelaanvallers):

Bij balbezit positie kiezen ten opzichte van de verdedigers, veld lang maken. Met de bal zo snel mogelijk richting doel, individuele acties of samenspel. Zelf voor het doel positie kiezen, aanspeelbaar om te scoren. Doelpogingen creëren. Bij balverlies niet laten uitspelen. Storen van de opbouw van de tegenstander. Bal afpakken, teammaatjes helpen. Veld kleiner maken.

Positie 9 ( centrale aanvaller):

Bij balbezit zo diep mogelijk de positie kiezen, doelpogingen creëren. Doelgericht zijn. Bij balverlies niet laten uitspelen. Dekken van de centrale verdediger van de tegenstander. Storen bij de opbouw van de tegenstander. Bal afpakken en het veld klein maken.

Coördinatiefase

Op jonge leeftijd ontwikkelen de hersenen zich zeer snel. Daarom moet meer aandacht besteedt worden naar het trainen van deze hersenen. Coördinatie is van fundamenteel belang. Eerst moet het lichaam juist en aangepast leren bewegen om vervolgens het lichaam sterker te kunnen maken ( ontwikkeling van de spieren). Een grote massa spieren zonder technische coördinatie ( juiste sturing van het neuromusculair systeem) zal nooit tot betere resultaten leiden. De gouden leeftijd is de gevoelige periode om de hersenen te scholen, om onze techniek te verbeteren.

Wie zijn ze?

In de coördinatiefase spreken we van kinderen van 9 tot 13 jaar of tot net voor de groeisprint (PHV) Peak Heights Velocity. Sommige kinderen zijn vroeg matuur en hebben de groeisprint al op 12 jaar. Gemiddeld valt de PHV op 13,8 jaar bij de jongens. Leren en doelgerichte scholing van lichaamsbeheersing en balbeheersing als een fundamentele basics voor een simultane ontwikkeling van de Basics en Teamtactics.

Coördinatiescholing als basis voor het duel tegen staat centraal.

De coördinatiefase eindigt enkel maanden (6-12 maanden) voor de leeftijd van de groeispurt. Als ideale wedstrijdvorm in de coördinatiefase opteren we voor de 8 tegen 8 in dubbele ruitformatie. M.a.w. zonder buitenspel, beperkt tactisch, veel balcontacten en veel afwisselende spelsituaties. Op training kiezen we vaak voor kleinere partijvormen en wedstrijdvormen meerderheid tegen minderheid.

In deze fase leren kinderen hoe er getraind kan worden. Kinderen op die leeftijd komen naar de training om “iets te leren”. Zij willen onze topspelers nabootsen. Dezelfde trucjes kennen, daarbij zijn ze ook bereid om thuis te oefenen. Geef dus regelmatig huiswerk mee (techniek trainen thuis). In de coördinatiefase maken de spelers kennis met begrippen opwarming en cooling down. We geven ze eenvoudige informatie mee over voeding en hygiëne.

Het is een GOUDEN LEEFTIJD om de eerste voetbal specifieke vaardigheden te initiëren. Het coördinatie leervermogen is in die fase zeer groot. De hersenen zijn nog in volle ontwikkeling.

Het spelplezier en trainingsplezier bepalen de trainingsinhoud. Veel wedstrijdvormen integreren om de verworven voetbal specifieke technieken te kunnen toepassen.

In de coördinatiefase opteren we extra voor:

-Bal- en lichaamsbeheersing als basis voor een beter spelbeheersing

-Initiëren van de basics of functionele technieken

-Progressieve opbouw van wedstrijdvormen van 4 tegen 4 naar 8 tegen 8 in dubbele ruitformatie. Het duel 1 tegen 1 blijft een belangrijk onderdeel van de trainingsinhoud.

 

Basics B+:

-halflange passing

-controle op halfhoge ballen

-doelpoging van op 15 à 20 meter

-doelpogingen op halfhoge voorzet

-vrijlopen om zelf aanspeelbaar te zijn

-steunen

-corner + indirecte vrijetrap

 

Basics B-

-speelhoeken afsluiten

-korte dekking op halflange passing

-interceptie of afweren halflange pass

-corner + indirecte vrijetrap

 

Leerinhoud coördinatiefase

 1. Fysiek – coördinatie: lichaamsbeheersing
  Leerinhoud lichaamsbeheersing.
  Algemene en specifieke bewegingsvaardigheden speels en gericht aanleren. ABC’s: Agility Balance Coordination Speed
  Anticipatievermogen en wendbaarheid. Inhibitievermogen. Ritmiciteit. Evenwicht en stabiliteit. Het beter leren bewegen met het oog op de functionele technieken.

Kwaliteit van voetbal specifieke bewegingen initiëren. Loop en sprong. Frequentietraining (amplitudetraining), technisch versnellen, coördinatie- en versnellingsloop, afremmen, snel voetenwerk zonder bal, ritmische opwarming, duel- en evenwichtsspelen.

 1. Technisch – coördinatie: balbeheersing
  Leerinhoud balbeheersing
  Algemene en specifieke balvaardigheden SPEELS en GERICHT aanleren (initiatie). Algemene en specifieke balvaardigheden FUNCTIONEEL oefenen. Oog-hand-voet coördinatie. Basisbewegingen met de bal uit stilstand, vanuit beweging.

Kappen, draaien, schijnbeweging, jongleren perfectioneren, tennisvoetbal, SoccerPall, snel voetenwerk met en zonder bal i.f.v. lichtvoetigheid en soepelheid.

 1. Explosiviteit – snelheid
  Leerinhoud explosief vermogen.
  Startsnelheid, reactiesnelheid ontwikkelen. Kwaliteit technisch versnellen. Speelse looptechnieken en coördinatieloop. Versnellingsloop. Wendbaarheid. Ritme- en richtingsverandering, actie na actie i.f.v. schijn- en passeerbewegingen.
 2. Explosiviteit – kracht
  Ontwikkelen van het bovenlichaam. Duelvormen, Evenwicht en Stabiliteit. Krachtspelen met eigen lichaamsgewicht. Inworp coördinatie. Horizontale sprong, verticale sprong. Trek en duwspelen, werpspelen.
 3. Herstellen (uithouding)
  Lang kunnen spelen door veel te spelen en te sporten. Geen doelgerichte scholing. 20 seconden regel. Wedstrijdvormen, tussenvormen en recreatieve FOOT-FUN spelen.
 4. Blessurepreventie – testing-monitoring
  Bekkencontrole, proprioceptie, lenigheid, rompstabilisatie.
  snelheidstest 5 tot 10m, wendbaarheidstest, dribbeltest, evenwichtstest, frequentietest (15 seconden) sprongtest
 5. Huiswerk
  Algemene balvaardigheid, specifieke balvaardigheden, kappen, draaien, schijn- en passeerbewegingen, jongleren, SoccerPall

 

Trainingsmethodiek training 90 minuten

Warming-up 30’
Explosiviteit – coördinatie: Fysiek lichaamsbeheersing

Technisch balbeheersing

Explosiviteit – snelheid: 1x per week lichte kracht

Wedstrijdvormen 10’

Van 1 tegen 1 tot 8 tegen 8

Tussenvormen 30’

Technische en tactische scholing – basics

Analytisch, functioneel en positioneel

Wedstrijdvorm 15’

zoals in een wedstrijd

Cooling Down 10’

Blessurepreventie – stabilisatie – lenigheid en bekkencontrole

Huiswerk

Welke Lifestyle – vaardigheden ontwikkelen in de coördinatiefase?

Trainingsplezier ontwikkelen

Doelgericht leren omgaan met lifestyle doelstellingen gericht op zelfstandigheid: kleedkamer, voeding, rust, afspraken maken en naleven, individuele discipline

Huiswerk

Introductie van en begrip van gedrag regels

Betrokkenheid van de ouders

Fair Play

 

Speelgelegenheid

 

Als streefdoel stellen we dat iedere op de wedstrijd uitgenodigde speler de helft van de wedstrijd speelgelegenheid deelneemt.

Tenzij er inbreuken werden vastgesteld op de clubnormen en waarden. Bv. Te laat komen, kledij niet in orde, flagrante overtredingen en /of onsportief gedrag, identiteitskaart vergeten.

 

De 10 geboden van de jeugdopleider

 1. Elke speler is even belangrijk, dus uitleg en demo steeds geven
 2. De trainer zorgt ervoor dat hij iedere speler ziet en dat iedere speler hem kan volgen. Geef uitleg en demo tegelijkertijd.
 3. Laat de spelers zelf tijdens de demo de sterke en zwakke punten van de uitvoering vaststellen.
 4. Zorg voor uitdagende vormen ( wie kan …..)
 5. Spreek de taal van de speler, gebruik soms beeldtaal
 6. Moedig de speler altijd aan, positieve coaching zorgt voor succeservaringen
 7. Durf te coachen zodat ze voelen dat je hen wil helpen
 8. Geef tijdens de wedstrijd(vormen) geen richtlijnen aan de speler met de bal voordat hij zijn actie afgerond heeft, laat hem de oplossing vinden.
 9. Hou de score goed bij ( ze spelen om te winnen) en waak ook over de reglementen
 10. Teamoverleg dient gezien te worden als een deel van de taak. Tijdens dit overleg worden de doelen voorafgaand aan de wedstrijd geëvalueerd. Dit gebeurt op de eerste training volgend op de wedstrijd. Laat hen actief deelnemen en vermijd dat het een luistergesprek wordt.

 

 

De bedoeling moet zijn dat de spelers tijdens het seizoen een vooruitgang maken in het vooruitzicht van het volgende seizoen.

Resultaat is niet belangrijk, maar de vooruitgang wel.

Hou rekening met het niveau van het kind. Ieder speler moet op gelijke basis behandeld worden. Blijf objectief.

Wees eerlijk en beleefd tegen over de ouders. Het coachen is een aangelegenheid van de trainer. Wanneer de ouders hun kind ook zouden coachen is dit voor het kind enorm verwarrend. Dus in dit geval haal je het kind uit de wedstrijd. Blijf een bepaalde afstand houden met de ouders.

Bij problemen kan je als eerst persoon de coördinator aanspreken. Als het probleem te groot is zal ik als TVJO tussen komen.