Nieuw bericht jeugdvoorzitter


Jeugdvoorzitter Luc Cannoot schijnt zijn licht op de eerste periode van seizoen 2018-19 en geeft een update over enkele nieuwe projecten. KVTD staat volop in beweging zoals u kunt lezen:

Jeugdvoorzitter aan het woord: oktober 2018

Voor een overzicht van alle recente ‘interviews’ kunt u altijd de pagina ‘interviews’ checken, via de navigatiebalk bovenaan de site, onder ‘Nieuws – Events’.

https://kvtd.kvtervuren.be/interviews/

Wesley Vanderheyden

Zo staat er ook een recent interview met P4 speler en tevens U15P trainer Wesley Vanderheyden online:

Interview Wesley Vanderheyden