“Lucas aan het woord”: Nieuwjaar 2019


Beste allemaal,

We zijn alweer in de tweede week van een nieuw jaar en dus “back to business as usual”. Toch wil ik de héle KVTD familie nog eens het allerbeste toewensen voor 2019! Dit ook namens onze clubvoorzitter Tom Verlinden en iedereen van het hoofd- en jeugdbestuur.

Ik bedank jullie ook allemaal voor dit eerste trimester dat ik als voorzitter KVTD-jeugdwerking heb mogen beleven. Eerst en vooral is het voor mij na een klein decennium een blij weerzien geweest met heel velen van jullie en een aangename, interessante kennismaking met de “jongere” KVTD’ers onder jullie. Over de schitterende stage met P1 én zijn jongere spelers via de waardevolle trainingssessies bij de jeugdopleiding, de mooie wedstrijdmomenten, de méér dan geslaagde opstart van onze postformatie, en weliswaar ook enkele kleine fricties die  bij het voetbal horen, ben ik behoorlijk tevreden over dit eerste half jaar.

Er wordt heel hard gewerkt door iedereen, én om gestaag ons voetballend vermogen annex niveau op te krikken én om ook qua omkadering en communicatie steeds een optimum aan te bieden. Daarom wil ik ook graag een heel dikke pluim geven aan álle KVTD-medewerkers, sportieve maar zeker ook ondersteunende, en vooral ook aan alle ouders voor het vertrouwen dat jullie in KVTD vertonen. Ik begrijp best dat het voetbalwereldje voor een aantal ouders soms wat eigenaardig overkomt in sommige van zijn geledingen maar zo zit het nu eenmaal in elkaar… Het zijn de spelers die zich dit kleine universum met z’n eigen denk – en beoordelingsparameters kunnen eigen maken die een kans maken om het als voetballer waar te maken.

We gaan er alles aan doen om te trachten het nóg beter te doen. Ik ben dan ook heel blij jullie te kunnen melden dat wij, naast de groepstrainingen, vanaf begin volgend seizoen (= september 2019) op woensdag namiddagen een bijkomende voetbalacademie gaan opstarten. De details hierover zullen we ten gepasten tijde delen.

Misschien horen jullie eveneens hier en daar geruchten over mezelf en de nabije toekomst. Laat me hierover heel duidelijk zijn zodat er geen kwakkels worden over verteld. Tom, onze clubvoorzitter, en ik hebben het er in het lang en het breed over gehad. Ik vertrek inderdaad op middelkorte termijn naar Afrika (Rwanda) om er op regeringsniveau een internationaal voetbalproject te leiden qua formatie, postformatie, talentdetectie en optimalisatie elite-academies. Ik zal deeltijds ginder en deeltijds hier wonen. Ik blijf echter 100% jeugdvoorzitter van KVTD en op termijn kunnen er zelfs enkele mooie synergiën inzitten waar wij als KVTD beter van kunnen worden.

Ik kijk ernaar uit jullie snel eens langs de kant van een veld of bij een koffietje te ontmoeten en wens jullie allemaal ook in 2019 heel veel voetbalplezier!

Met sportieve groet,

Lucas Cannoot

Jeugdvoorzitter KVTD