Lidgeld seizoen 2018-19


Voor het seizoen 2018-19 werd het lidgeld vastgelegd op 300 voor jeugdspelers.

Voor debutantjes (U6) en dames geldt een verlaagd tarief van €265. KV Tervuren-Duisburg versterkt zijn gezinsvriendelijke aanpak met een verhoogde korting van €30 voor een tweede speler (jeugd, dames of P4) van hetzelfde gezin, oplopend naar €50 voor een derde of vierde speler.

Verder melden wij de twee volgende opties in verband met het lidgeld:
1. Denkt u eraan dat u een bijdrage kunt aanvragen bij uw mutualiteit? U dient de formulieren van de mutualiteit hiertoe zelf in te vullen, en u kunt het daarna bij de club (kantine SCB) inleveren. We vragen ook een betalingsbewijs van het lidgeld bij te voegen, zodat we uw formulier snel af kunnen handelen.

2. Nieuw initiatief: aangezien KVTD als vereniging meer helpende handen kan gebruiken, bieden we een korting op het lidgeld aan indien ouders aangeven zich te willen inzetten voor de club. Hierbij valt te denken aan: inzet als scheidsrechter tijdens een jeugdmatch (onder- of middenbouw), een kantinedienst, of hulp bij onze feesten. De korting bedraagt 20 Euro voor uw inzet tijdens 2 momenten gedurende het seizoen. De korting zal op het einde van het seizoen uitgekeerd worden. Uiteraard geldt deze geste ook voor onze huidige vrijwilligers, zoals bijvoorbeeld ook onze afgevaardigden.

Met dit initiatief hopen we onze groep ‘helpende handen’ te kunnen vergroten, en bieden wij ook aan iedereen de kans om het effectieve betaalde lidgeld stabiel te houden t.o.v. vorig seizoen. Bovendien hopen wij elkaar door het “samen werken” beter te leren kennen om zo de sociale cohesie en betrokkenheid binnen onze club nog te versterken.

We vragen het lidgeld (€300 of €265 voor 1e kind, of incl. korting voor 2e, 3e of 4e kind) over te maken voor aanvang van het seizoen, ten laatste op 31 augustus 2018. Kleding-pakketten zullen pas uitgereikt worden indien het lidgeld is voldaan. Onze bankgegevens:
Rekeningnummer BE 36 8601 0056 9881
– Op naam van KV Tervuren Duisburg
– Met de vermelding van: LIDGELD 2018-2019 Jeugd + Naam en Voornaam van de speler

Wat is er inbegrepen in het lidgeld:
– KVTD is trots op haar ‘2 sterren’ niveau; uw kind zal 2 maal per week kunnen genieten van kwalitatieve training onder begeleiding van onze trainers en volgens de richtlijnen van ons opleidingsplan. Ernaast zijn er wekelijkse matchen, en zal er ook deelgenomen worden aan verschillende tornooien.
– Gebruik van onze accommodaties en materialen.
– Aansluiting bij de KBVB inclusief verzekering voor mogelijke ongevallen tijdens trainingen of wedstrijden.
– 1 drankbonnetje na afloop van elke thuismatch.
– 1 bon voor deelname aan het steakfestijn dat door KVTD georganiseerd zal worden.
– Een kledingpakket dat voor volgend seizoen als volgt uit zal zien:
– Alle jeugdploegen zullen een nieuw trainingspak ontvangen
– Een paar kousen te ontvangen bij de start van het seizoen
– Spelers van U6, U10 en U15 ontvangen een nieuwe voetbalzak
– Nieuw: inbegrepen zal zijn 1 abonnement per speler + 1 abonnement voor een ouder. Hiermee kunnen al onze jeugd- als ook senioren-matchen bezocht worden.

Wij danken u nogmaals voor het vertrouwen dat u stelt in onze vereniging, en kijken ernaar uit uw zoon/dochter opnieuw vele uren voetbalplezier te mogen bezorgen tijdens dit seizoen.