KVTD @ Duisburgse feesten 2018….. BEDANKT IEDEREEN!!!


Beste KVTDer, In naam van onze club willen wij jullie heel graag bedanken voor jullie spontane, medewerking, inzet, begrip en loyaliteit tijdens onze voobije BBQ. Stilaan gaan we de richting uit die we ons vooropgesteld hebben;  een vlotte samenwerking, een goede verdeling van de taken en een aangename werksfeer creëren, waarbij iedereen zich betrokken voelt, graag een handje komt toesteken en zijn of haar shift met plezier opneemt. Er zijn talloze medewerkers geweest die voor het eerst ingeschakeld werden en dit met veel enthoesiasme hebben volbracht. Het inschakelen van de jeugd, gekoppeld aan  de ervaring van de oudere generatie, heeft ons op weg gezet om te functioneren als een goed geoliede machine, waar menige andere verengingen jaloers op zijn, en terecht. Onder het motto alles kan beter staren we ons zeker niet blind op de voorbije  successen, en blijven we alert voor kritische noten, verbeteringspunten en aanpassingen aan het programma. Iedereen die meer inside informatie wil en interesse heeft in onze vernieuwde aanpak is dus bijzonder welkom op onze werk en evalutativergadering van de voorbije BBQ op dinsdag 28 augustus om 19u30 (SCB). Tussen pot en pint gaan we dan brainstormen over de voorbije en toekomstige activiteiten, met de focus op de jaarlijkse BBQ. Nogmaals hartelijk dank aan alle vrijwilligers, bestuursleden, spelers,  speelsters, jeugdspelers, trainers en afgevaardigden voor jullie talrijke opkomst en de hulp bij de organisatie van de BBQ die ertoe leidt dat iedereen een goed gevoel overhoudt aan onze organisatie. Namens KVTD, Het Feestcomite