Jeugd informatieavond


Succesvolle Jeugd informatieavond

Op woensdag 4 oktober organiseerde KVTD zijn jeugd informatieavonden. Verspreidt over 2 sessies van elk 75 minuten konden onze leden en ouders geïnformeerd worden over hoe alles ‘reilt en zeilt’ bij KVTD. Er was een vrij goede opkomst zoals ook op de foto’s te zien is, waarvoor dank. Het is fijn om te zien dat we geëngageerde leden en ouders hebben hier bij onze club.

Jeugdvoorzitter Tom Spooren heette de aanwezigen welkom, en gaf wat algemene uitleg over de club. Hij legde de structuur uit: een hoofd/seniorenbestuur en een jeugdbestuur, beide wel onder dezelfde ‘koepel’ met ook één rekening & begroting als club. Bij de jeugd hebben we momenteel 21 (!) ploegen waarbij voor het eerst een U21 ploeg, hetgeen belangrijk is voor ons als club om de stap van de jeugd naar de senioren niet te groot te maken (zoals voorheen, van de U17 rechtstreeks naar de P4 of P1). Hij vertelde ook dat het steeds weer veel werk is om aan de ‘Double pass’ audit mee te doe, maar dat we het belangrijk vinden om onze 2 sterren te hebben en te behouden aangezien dit immers recht geeft op het spelen van voetbal op provinciaal niveau: het niveau waar wij denken thuis te horen.

Erna ging onze TVJO Erwin Meheus dieper in op ons opleidingsbeleid. De opdracht van Erwin en zijn staf is om de KVTD-jeugdspelers op te leiden om uiteindelijk een aantal van hun door te kunnen laten stromen naar onze eerste ploegen: de P1 en P4. Geen makkelijke opdracht, en alleen te bereiken met een duidelijke visie en plan. Hiervoor is het ook belangrijk om de juiste mensen in huis te hebben, vandaar de investering in extra jeugd coördinatoren: David Debevere voor de onderbouw en Roger Geyns voor de middenbouw. David is al lang als trainer actief geweest dus hij breng heel wat ervaring en kennis mee in zijn rol. Roger komt (net als Erwin) van Woluwe-Zaventem: een grotere club die ook op hoger niveau speelt. We halen dus op deze manier een stuk kennis en professionaliteit binnen waarmee de opleiding van KVTD een volgende stap kan maken.

Erwin vroeg ook begrip en steun van de ouders voor het opleidingsbeleid. Hierbij is winst op zaterdag geen prioriteit. Het gaat vooral om de ontwikkeling en vooruitgang in de technische vaardigheden van onze spelers en ons spel in het algemeen. Om die reden houden we bijvoorbeeld (in de onder- en middenbouw) de bal bewust laag bij een uittrap van de keeper, bij een corner of bij een vrije trap. We willen onze spelers dwingen altijd de voetballende oplossing te zoeken, om zo technisch steeds beter te worden en ook sneller in uitvoering. We begrijpen dat ouders liefst hun kind en ploeg willen zien winnen, maar probeer vooral ook (de vooruitgang in) het spel te waarderen en op die manier aan te moedigen. Pas later, in de bovenbouw, zal het resultaat een rol beginnen te spelen, als voorbereiding op het ‘grote werk’ bij de senioren.

Erwin raadde ook aan om bij vragen of eventuele onenigheid altijd eerst de trainer aan te spreken (bijvoorbeeld per mail). De trainer is het meest van alle details van de ploeg op de hoogte en kan dus het best antwoord geven. Eventueel kan ook de coördinator erbij betrokken worden, of in laatste instantie ook Erwin. Nu gebeurt het echter vaak dat Erwin als eerste wordt aangesproken hetgeen niet zo efficiënt is omdat Erwin dan eerst via de coördinator en trainer alles moet gaan uitzoeken voordat hij antwoord kan geven.

Uiteindelijk sloot Bas Belfi van onze communicatie-cel de presentatie af met enkele slides over het doel van ons communicatieteam (duidelijk, tijdig maar ook leuk communiceren), de kanalen die we gebruiken (email, site, Facebook, Twitter) en de nieuwe initiatieven die we dit seizoen zijn gestart (de nieuwsbrief, de email template voor de trainers en de intentieverklaring).

 

Voor de presentatie >>download<<