Privacyverklaring

Privacyverklaring KV Tervuren-Duisburg 

(conform GDPR, wet 25 mei 2018)

Beste leden, ouders, sponsors en vrienden van KV Tervuren-Duisburg,

Als Belgische voetbalvereniging vinden wij het uiteraard belangrijk uw privacy te respecteren en uw persoonlijke gegevens op een wettelijk correcte en veilige manier te verwerken. Graag informeren wij u over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, en voor welke doeleinden.

Waarom houdt KV Tervuren-Duisburg uw persoonlijke data bij?

  1. Om aan onze verplichtingen te voldoen richting de voetbalbond omtrent ledenadministratie, registratie wedstrijdbladen, verzekeringen, etc.
  2. Om onze leden op de hoogte te houden van belangrijke en nuttige informatie van onze vereniging, dit in het kader van ‘gerechtvaardigd belang’.
  3. Voor het aanvragen en bekomen van subsidiëring door de overheid (‘wettelijke verplichting’).

KVTD zal uw persoonlijke data niet (zonder toestemming) aan 3e partijen of partners doorgeven voor commerciële doeleinden.

Welke soort persoonlijke data wordt bijgehouden?

Voor de doeleinden als hierboven beschreven wordt de volgende data van onze leden bijgehouden:

  • Identificatiegegeven: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email adres
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht en geboortedatum

Hoe wordt deze data bijgehouden?

Wij trachten uiteraard alle persoonlijke data zo veilig mogelijk te beheren. Hiertoe hebben wij een overeenkomst met ProSoccerData om, conform de GDPR richtlijnen, onze data in een centrale, veilige database op te slaan. Gegevens ProSoccerData: Ninoofsesteenweg 132, 1700 Dilbeek, Belgium

Hoe lang wordt de data bijgehouden?

KVTD bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals hierboven zijn beschreven. KVTD verbindt zich er verder toe de gegevens niet langer bij te houden dan 1 maand na einde lidmaatschap.

Uw rechten

U heeft het recht om op ieder moment een gegeven toestemming voor verwerking van uw data in te trekken. Tevens kunt u te allen tijde een verzoek indienen tot inzage, correctie, en ook verwijdering van persoonsgegevens. Verder heeft u uiteraard ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

Wij werken met vrijwilligers die alles met de beste intenties voor de club doen. Contacteer daarom altijd eerst KVTD zelf, hiertoe hebben wij het speciale email adres gecreëerd: privacy@kvtervuren.be. Uw vragen, opmerkingen, verzoeken of klachten zullen uiteraard altijd in vertrouwen behandeld worden. Eventuele klachten zullen vast in goed onderling overleg opgelost kunnen worden.

Bestuur KV Tervuren-Duisburg