De jeugdvoorzitter aan het woord: seizoen 2018-19


Onze ‘nieuwe’ jeugdvoorzitter Lucas Cannoot deelt zijn eerste indrukken met ons, als ook zijn plannen voor het nieuwe seizoen:

 

Eerst en vooral hartelijk dank aan alle clubleden en aan het jeugdbestuur én het hoofdbestuur voor jullie hartelijk welkom aan de nieuwbakken “terugkomer”. Ik ben inderdaad een terugkomer en geen nieuwkomer. Dat geeft mij een interessante “helicopterview” op onze club en ik kan jullie zeggen dat die héél positief is. Nog steeds evenveel inzet en enthousiasme bij alle vrijwillige medewerkers, die bovenal nog altijd groot in getale is. Houden zo want dat DNA maakt van KVTD zo’n fijne bruisende club.

Het wordt de komende jaren voor mij een complexe en uitdagende “evenwichtsoefening” om dit DNA te behouden EN tegelijkertijd onze jeugdwerking nôg meer ambitie mee te geven en te laten doorgroeien tot een échte referentie als opleidingscentrum in onze regio. Daarvoor ga ik jullie vragen om samen met mij met z’n allen als één team onze schouders te zetten onder een aantal belangrijke pijlers:

  • Nog méér de individuele ontplooiing van IEDERE jeugdspeler ( op z’n eigen aangepast ritme en niveau !!! ) vooropstellen vôôraleer aan winnen te denken zonder uit het oog te verliezen dat collectiviteit ten allen tijde boven individualisme staat. Dat zal geduld én een beetje discipline vragen, OOK van onze ouders! Als we dat kunnen opbrengen zal het plezier dat onze jongens en meisjes hebben al op korte termijn alléen maar vergroten.
  • Niet alleen het niveau van onze jeugdspelertjes maar ôôk dat van onze jeugdopleiders nog behoorlijk helpen opkrikken en dat zowel op technisch als op psycho-analytisch en communicatief niveau. Ik neem hierbij met opzet niet de woorden traîner en/of coach in de mond. Passie en inzet heb ik al gezien maar onze jeugdopleiders stimuleren tot het behalen van brevetten én diploma’s aan de Belgische Voetbalfederatie wordt meer en meer een must om sportieve stappen te zetten en/of officiële erkenning te verkrijgen… Zelfs de meest creatieve en gelauwerde chef-kok heeft eerst zijn diploma aan de algemene hotelschool behaald.. ??

Dat voor onder- en middenbouw.

Last but not least gaan we ook in de bovenbouw nog een belangrijke inspanning doen:

  • De POSTFORMATIE (groep met onze beste spelers uit U21, P4 en P1 jonger dan 23 jaar) dient écht ons paradepaardje te worden en de club gaat daar dan ook in bij-investeren. Ikzelf verbindt er me toe daar op toe te zien en onze enkele jonge “High Potentials” uit P1, P4 en U21 persoonlijk en ieder afzonderlijk met raad te begeleiden. Positiespel in Bplus en Bmin, looplijnen mét en zonder bal… Voetbalschaken dient voor hen een tweede natuur te worden. 
  • Er komt een nieuwe coach (Farid Ben Fredj is houder van het UEFA B diploma én heeft ervaring in het nationale voetbal als speler) bij die ik jullie in een volgende nieuwsbrief meer uitgebreid zal voorstellen. Hij gaat het postformatieplan leiden en implementeren en dit in nauwe samenspraak met de coaches van P1, P4 en U21 die vanzelfsprekend steeds welkom zijn op de specifieke trainingen. Hij zal 2 maal per maand een trainingssessie houden in functie van wat opgemerkt is tijdens de matchen. We trachten eveneens één wedstrijd/maand te spelen met de postformatie en dit tegen ploegen van nationaal niveau.

Merk op dat, in tegenstelling tot bij onderbouw en middenbouw, in de bovenbouw wel sprake is van een trainer/coach en niet van een opleider. Ook hier hebben we begrip, steun en welwillendheid van de ouders nodig want efficiënte postformatie kan niet zonder rigide sportieve discipline. Een speler die dat niet kan opbrengen is geen High Potential en gaat er onherroepelijk tussenuit. Héél binnenkort zullen we meer informatie delen qua data en uurroosters.

Ik wens jullie allen een héél voorspoedig seizoen toe met vooral veel plezier.

Lucas Cannoot
Jeugdvoorzitter