De charters

Charte Panathlon

Panathlon verklaring

 

 

Fairplay charter

Fair Play Charter

Koninklijk Verenigd Tervuren-Duisburg vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het door de Belgische Voetbalbond gesteunde ‘Fair Play Charter’ van de FIFA te respecteren, met name:

 1. Respect voor de spelregels
 2. Respect voor de scheidsrechters en de officials
 3. Respect voor je eigen club
 4. Respect voor de tegenstrever
 5. Respect voor je medemaats
 6. Respect voor alle collega-voetballers
 7. Respect voor de supporters van andere ploegen
 8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.

 

 

Ouders charter

Charter voor de ouders

Voetbal moet in de eerste plaats staan voor spel en plezier! Onze club is en blijft een amicale club waar de ambiance van ouders, familieleden en supporters belangrijk is. Om de sfeer op en rond de velden positief te houden, is het belangrijk dat ouders, familieleden enkele afspraken respecteren.

 1. De ouders van elk KV Tervuren-Duisburg spelertje word met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz….) voor alle jeugdspelers van KV Tervuren-Duisburg te supporteren.
 2. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KV Tervuren-Duisburg aangestelde trainer/opleider komen.
 3. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen, die mensen kunnen ook fouten maken.
 4. Het betalen van de jeugdspeler voor de geleverde prestatie of doelpunt(en) raden wij ten stelligste af.
 5. Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper ! Steun hem ook als het eens minder loopt.
 6. Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk.
 7. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.
 8. Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de jeugdcoördinator of sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.
 9. Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de andere ouders, familieleden of supporters altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na. Dat betekent dat ik op alle vlakken de principes van fair-play hanteer en bovenstaande principes respecteer.
 10. Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging !!!

 

 

charte-supporters

Charter voor de KVTD Supporters

Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit ‘charter’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van Koninklijk Verenigd Tervuren-Duisburg: spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters. Deze zijn te raadplegen op (zie http://www.kvtervuren.be (charters) ). Het naleving van dit charter moet onze visie en missie borgen. De jeugdopleiding van KVTD dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit charter.

Voetbal een feest!

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de cafetaria. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle beleving van het (jeugd)voetbal. Wij (ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en opleiders mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een veilige, positieve omgeving. We moeten beseffen dat jeugdvoetbal een omgeving is waar de spelers hun technische, fysieke, tactische en mentale vaardigheden kunnen/ mogen ontwikkelen. Winnen is niet alles.

KVTD verwacht dat toeschouwers zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken over zijn ontoelaatbaar.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Afspraken KVTD – supporter:

1. Wij supporters, maken van elke voetbalwedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match mag zijn;

2. We moedigen de ploegen aan en zijn een voorbeeld voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enige vorm van geweld;

3. We tonen sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. de ploeg, de opleider en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter;

4. Het coachen wordt aan de opleider overgelaten. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club;

5. We geven geen kritiek op spelers wanneer zij fouten maken (uit fouten leert men waardoor ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt);

6. We roepen geen scheldwoorden of uiten geen agressief gedrag naar spelers of omstanders;

7. We blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag;

8. We weigeren om deel te nemen aan activiteiten die de veiligheid in het gedrang kan brengen of die de orde kan verstoren, zowel bij thuis als uitwedstrijden;

9. We gebruiken geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld;

10. We weerhouden ons van gelijk welke vorm van racisme;

11. Al dragen we misschien niet dezelfde clubkleuren in ons hart, vriendschap en verdraagzaamheid moet kunnen bestaan onder de supporters, want enkel dan wordt het voetbal terug een feest!;

12. We respecteren de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent;

13. We gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal en respecteren de bovenstaande richtlijnen.

Onze spelers kunnen winnen, zonder te scoren!

Het voltallige bestuur van Koninklijk Verenigd Tervuren-Duisburg