Dank aan de vrijwilligers – Hee Tervuren!


We hebben de laatste tijd veel van onze vrijwilligers gevraagd; zo bemanden we eerst de dranken-stand tijdens het Groot Scherm (WK), daarna organiseerden wij de BBQ tijdens de Duisburgse feesten en organiseerden we ons jeugdtoernooi.

Afgelopen weekend stonden onze vrijwilligers wederom klaar, ditmaal op de vrijdagavond om te helpen tijdens Hee Tervuren. Zo waren verschillende van onze mensen actief in het VIP gedeelte terwijl een andere groep tot in de late uurtjes achter de toog stond op de markt. We hebben geluk dat we als club steeds op onze vrijwilligers mogen rekenen, en wij blijven hier elke keer zeer dankbaar voor! Dus ook nu weer:

DANK aan alle mensen die meegeholpen hebben tijdens Hee Tervuren!

Voor al deze activiteiten ontvangt KVTD een financiële vergoeding van de verschillende organisaties. Dit is een belangrijk onderdeel van onze begroting, naast de andere feesten, kantineopbrengsten, sponsors, lidgelden, etc. Dit jaar doen we een vrij grote investering met de aanschaf van nieuwe wedstrijdoutfits voor al onze jeugdteams. Dit wordt dus o.a. mogelijk gemaakt door de evenementen & feesten. Of met andere woorden; dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers!