KVTD richtlijn ivm CORONA Virus


Update: vrijdag 4 september

Wat blijft hetzelfde:

 • mondmasker verplicht voor toeschouwers
 • registratie verplicht voor toeschouwers (via QR code op affiches)
 • voorlopig zullen we niet douchen in de kleedkamers. Dit om het risico voor spelers en club zoveel mogelijk te beperken.
 • toeschouwers dienen 1.5m afstand te houden buiten hun gezin of bubbel
 • we schudden geen handen om elkaar te begroeten of om na afloop elkaar te bedanken
 • spelers dienen hun eigen drinkbus mee te brengen

Wat hebben we kunnen aanpassen:

 • maximum aantal toeschouwers gaat omhoog van 200 naar 400 personen. Het zal dus ook mogelijk zijn vanaf nu om meer dan 1 begeleider per speler toe te laten.
 • kleedkamers gaan open, maar we willen wel de tijd binnen zoveel mogelijk beperken. Kleedkamers dienen alleen gebruikt te worden om snel om te kleden, en om de spullen (tassen, etc.) te laten staan. Eventuele bespreking etc. zal zoveel mogelijk buiten gebeuren.

Ook in de sport wordt nu met kleurcodes gewerkt, voor meer informatie: https://www.sport.vlaanderen/media/14473/kleurencodes-sport.pdf. Op dit moment geldt voor de sportactiviteiten in heel Vlaanderen kleurcode geel (lage besmettingsgraad).

Verder nog deze oproep: Zeker nu iedereen terug is van vakantie en de school is begonnen, blijft waakzaamheid geboden:

 • als je je niet goed voelt, blijf dan zeker thuis
 • denk je Corona verschijnselen te hebben, ga dan naar een dokter en laat je testen indien nodig
 • kom pas weer sporten nadat je een goed testresultaat hebt ontvangen
 • informeer zo vroeg mogelijk je trainer (al in fase 1: als je je niet goed voelt) zodat we binnen de club op de hoogte zijn, en eventuele verdere acties kunnen ondernemen indien nodig.

Bedankt wederom voor jullie aandacht. Samen tegen Corona!

Update: vrijdag 21 augustus

Komend weekend (22-23/8) zal voor veel jeugdploegen de eerste oefenmatch plaatsvinden. Gisteren werd aangekondigd dat vanaf 1/9 het aantal toeschouwers bij buitenactiviteiten verdubbeld mag worden van 200 naar 400. Echter, tot 1/9 zullen we de richtlijnen aanhouden zoals we die eerder communiceerden in ons PSD bericht van 9 augustus. Gelieve deze goed te bekijken en op te volgen:

Momenteel gelden de verstrengde maatregelen zoals iedereen weet. Sporten is echter toegestaan in groepsverband. Voor meer informatie hierover, bekijk:

Voor de ouders gelden er 2 belangrijke punten:

 1. ouders mogen op de site aanwezig zijn, maar wel slechts 1 ouder per kind
 2. het dragen van een mondmasker is voor toeschouwers verplicht 

Voor de spelers geldt:

 1. sporten met contact in georganiseerd verband (=voetbal) is toegestaan
 2. spelers ouder dan 12 jaar voorzien een mondmasker zodat het indien nodig gedragen kan worden (voor en na de training)
 3. omkleden en douchen blijven we voorlopig thuis doen (alle leeftijden)
 4. Iedere speler denkt aan zijn eigen drinkbus

Voor meer info en details check de gedragscode voor sporters: https://www.sport.vlaanderen/media/13572/voor-de-sporters.pdf

Dit geldt ook voor matchen op verplaatsing! Zie bijvoorbeeld de site van Tempo Overijse waarin soortgelijke richtlijnen genoemd worden.

Update: vrijdag 27 Juli

Jammer genoeg slaat het coronavirus weer toe in sommige delen van Vlaanderen.  Dit heeft opnieuw een impact op de sportactiviteiten en -evenementen.

Deze middag 27/07 kwam er een advies van minister van sport Ben Weyts dat alle sportactiviteiten vanaf morgen maandag achter gesloten deuren moeten plaatsvinden.  Navraag door KVTD bij Voetbal Vlaanderen leert dat het hier voorlopig om een advies gaat dat morgen wordt voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad.  (zie ook de communicatie van Voetbal Vlaanderen op Facebook: “Graag even afwachten inzake voorbarige berichten over mogelijke stopzetting van sportactiviteiten, trainingen, wedstrijden en toernooien. ”)

KVTD heeft intussen beslist om de trainingen die voorzien zijn gewoon te laten plaatsvinden.  Wel vragen we uitdrukkelijk aan de ouders om er rekening mee te houden dat de site voor hen mogelijks niet toegankelijk zal zijn.  Meer nieuws hierover volgt morgen in de loop van de dag na afloop van de Nationale Veiligheidsraad.

Aan spelers en trainers wordt gevraagd om vanaf morgen een mondmasker te dragen op de site (zowel buiten als binnen), behoudens tijdens de trainingen.
De club staat in overleg met de gemeentelijke overheden en volgt de ontwikkelingen op nationaal vlak op de voet op.

We roepen iedereen op om de maatregelen te respecteren en danken alvast iedereen voor de wendbaarheid en veerkracht tijdens deze onvoorspelbare periode.

Als club willen we uiteraard zorgen dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt. Het is onze gewoonte elkaar te begroeten met een handdruk of een kus. Echter, als we de officiële adviezen bekijken zouden we dit moeten proberen te vermijden (zie punt 4):

Richtlijn wat betreft elkaar begroeten (hand/kus)

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden?

 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie jeop onze site.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen en kussen te geven.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Via https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

We denken dat dit nog steeds de beslissing kan zijn van elk individueel persoon, we vragen echter wel voor respect en begrip. Voel je vrij om wel of niet een hand te geven, en ben begripvol (niet beledigd) als iemand een hand weigert.

Het is helaas een vreemde periode, hopelijk zal deze weer snel voorbij zijn.

Richtlijn wat betreft deelnemen aan training / match

Update: 27 juli

Het Corona-virus is volop terug in het nieuws, en uiteraard kunnen mensen momenteel met wat bezorgdheid en vragen zitten. Paniek is niet aan de orde, maar als zorgzame club volgt KVTD de ontwikkelingen op de voet en willen we ook een gezonde waakzaamheid in acht nemen. In dat kader laten wij ons leiden door de aanbevelingen en richtlijnen van de overheid (inzonderheid FOD Binnenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid) en Voetbal Vlaanderen.

Wij verwijzen hierbij graag naar de volgende site:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

En wij nemen specifiek de volgende richtlijnen over:

Mogen kinderen die recent (bijvoorbeeld: tijdens het groot verlof) een land of regio bezochten waar coronapatiënten waren terugkeren naar de sportclub?

Kinderen die terugkeren uit zo’n land of regio en die niet ziek zijn kunnen gewoon aan de trainingen en matchen deelnemen. Als een kind ziek wordt binnen de 14 dagen na terugkeer, dan moeten de ouders het kind thuis houden, telefonisch contact opnemen met de huisarts en hun reisgeschiedenis en de symptomen van het kind vermelden. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

We willen als club vooral aandringen op het gebruik van gezond verstand: Ben je ziek of heb je ziektesymptomen, blijf dan thuis en kom niet naar de training of wedstrijd (zoals je ook bij elke andere ziekte zou doen). Ga langs bij je huisarts die een eerste diagnose zal stellen en je al dan niet zal doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Verder zijn de volgende adviezen ook goed om in acht te nemen:

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden:

 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je op onze site.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk, naar school of naar de sportclub.
 4. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 5. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

We blijven het nieuws en de adviezen in de gaten houden, en zullen onze richtlijnen updaten wanneer nodig.

Bij vragen of zorgen, neem zeker contact op met iemand van de club, bijvoorbeeld je trainer, of mail het bestuur rechtstreeks via bestuur@kvtervuren.be.

Richtlijnen voor de komende oefenwedstrijden van KVTD

De veiligheidsraad heeft vandaag beslist dat er geen wijzigingen zijn omtrent de organisatie van sportwedstrijden. Enkel het toegelaten publiek wordt vanaf woensdag 29 juli gehalveerd. Ook Voetbal Vlaanderen heeft dit vanavond bevestigd.

Voor de komende oefenwedstrijden van KVTD neemt onze club onderstaande maatregelen. Wij vragen alle aanwezigen om deze strikt op te volgen.

 • Rond het veld en in de tribune wordt het dragen van een mondmasker aangeraden
 • Op elk moment dient de 1,5 meter afstand gerespecteerd te worden
 • Er mag NIET staand geconsumeerd worden.
 • In de kantine gelden de regels die van kracht zijn voor de Horeca:
  • Dragen van een mondmasker is verplicht in de kantine
  • Ontsmetten van handen verplicht bij het binnenkomen van de kantine
  • Registratieplicht bij het binnenkomen van de kantine
  • Alleen aan de toog kan drank besteld en afgehaald worden
  • Consumeren gebeurt alleen zittend
  • Er is een éénrichtingsverkeer in de kantine
  • Er mag niet gezeten worden aan tafels die gemarkeerd zijn