KVTD richtlijn ivm CORONA Virus


Geen voetbal tot 31 maart

Update: donderdag 12 maart, 12.00 uur

De voetbalbond heeft alle matchen en trainingen afgelast tot 31 maart.

https://www.rbfa.be/nl/nieuws/update-virus-covid-19

Uiteraard nemen we deze maatregel 100% over. Vanavond vandaag dus (12 maart) tot 31 maart: geen voetbal bij KVTD.

Uitstel Steakfestijn

Update: woensdag 11 maart, 9.00 uur

Vanwege de onzekerheid en zorgen met betrekking tot het Corona virus, zien wij ons genoodzaakt het geplande Steakfestijn uit te stellen tot een later moment. Een moeilijke beslissing, maar gezien de huidige situatie zou het moeilijk zijn een succesvol en zorgeloos feest te organiseren. We voelen ons uiteraard verantwoordelijk voor de gezondheid van onze leden, en dienen ook de financiële risico’s voor onze vereniging te beperken.

We danken jullie alvast voor jullie begrip, en we danken ook onze vrijwilligers die met de organisatie van dit festijn zijn bezig geweest.

Richtlijn wat betreft elkaar begroeten (hand/kus)

Update: vrijdag 6 maart, 15.00 uur

Een update na onze eerdere communicatie wat betreft het Corona virus, aangezien we weer een druk voetbalweekend in het vooruitzicht hebben:

De meningen zijn verdeeld: de een vindt het overdreven, de ander is oprecht bezorgd. Als club willen we uiteraard zorgen dat iedereen zich veilig en op zijn gemak voelt. Het is onze gewoonte elkaar te begroeten met een handdruk of een kus. Echter, als we de officiële adviezen bekijken zouden we dit moeten proberen te vermijden (zie punt 4):

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden?

 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie jeop onze site.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen en kussen te geven.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

Via https://www.info-coronavirus.be/nl/faqs/

We denken dat dit nog steeds de beslissing kan zijn van elk individueel persoon, we vragen echter wel voor respect en begrip. Voel je vrij om wel of niet een hand te geven, en ben begripvol (niet beledigd) als iemand een hand weigert.

Het is helaas een vreemde periode, hopelijk zal het snel voorbij zijn.

Richtlijn wat betreft deelnemen aan training / match

Update: zaterdag 29 februari, 17u00

Het Corona-virus is volop in het nieuws, en uiteraard kunnen mensen momenteel met wat bezorgdheid en vragen zitten. Paniek is niet aan de orde, maar als zorgzame club volgt KVTD de ontwikkelingen op de voet en willen we ook een gezonde waakzaamheid in acht nemen. In dat kader laten wij ons leiden door de aanbevelingen en richtlijnen van de overheid (inzonderheid FOD Binnenlandse Zaken en FOD Volksgezondheid) en Voetbal Vlaanderen.

Wij verwijzen hierbij graag naar de volgende site:

https://www.info-coronavirus.be/nl/

En wij nemen specifiek de volgende richtlijnen over:

Mogen kinderen die recent (bijvoorbeeld: tijdens het krokusverlof) een land of regio bezochten waar coronapatiënten waren terugkeren naar de klas of kinderopvang (of in ons geval: de sportclub)?

Kinderen die terugkeren uit zo’n land of regio en die niet ziek zijn kunnen gewoon terug naar school of de kinderopvang (in ons geval: kunnen gewoon aan de trainingen en matchen deelnemen). Als een kind ziek wordt binnen de 14 dagen na terugkeer, dan moeten de ouders het kind thuis houden, telefonisch contact opnemen met de huisarts en hun reisgeschiedenis en de symptomen van het kind vermelden. De huisarts kan de situatie goed beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.

We willen als club vooral aandringen op het gebruik van gezond verstand: Ben je ziek of heb je ziektesymptomen, blijf dan thuis en kom niet naar de training of wedstrijd (zoals je ook bij elke andere ziekte zou doen). Ga langs bij je huisarts die een eerste diagnose zal stellen en je al dan niet zal doorverwijzen naar het ziekenhuis.

Verder zijn de volgende adviezen ook goed om in acht te nemen:

Wat kan ik doen om mezelf te beschermen en besmetting te vermijden:

 1. Zeker doen: was regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) je handen met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie je op onze site.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk, naar school of naar de sportclub.
 4. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 5. Probeer erop te letten je gezicht zo weinig mogelijk aan te raken met je handen.

We blijven het nieuws en de adviezen in de gaten houden, en zullen onze richtlijnen updaten wanneer nodig.

Bij vragen of zorgen, neem zeker contact op met iemand van de club, bijvoorbeeld je trainer, of mail het bestuur rechtstreeks via bestuur@kvtervuren.be.