Charter voor de KVTD Supporters


Werken met jongeren vraagt van elke opleider en begeleider een bijzondere inspanning. Dit ‘charter’ is de leidraad voor iedereen die betrokken is bij de jeugdopleiding van Koninklijk Verenigd Tervuren-Duisburg: spelers, staf en ouders. Bij meerdere hoofdstukken verwijzen we door naar de meer specifieke charters. Deze zijn te raadplegen op (zie http://www.kvtervuren.be (charters) ). Het naleving van dit charter moet onze visie en missie borgen. De jeugdopleiding van KVTD dankt dan ook iedereen voor het naleven en doen naleven van dit charter.

Voetbal een feest!

Ouders, familie en vrienden van jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de cafetaria. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle beleving van het (jeugd)voetbal. Wij (ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers) hebben allemaal de verantwoordelijkheid om een onberispelijk gedrag te tonen en te promoten tijdens trainingen en wedstrijden. Het moet spelers, ouders, toeschouwers, afgevaardigden en opleiders mogelijk zijn om van voetbal te genieten in een veilige, positieve omgeving. We moeten beseffen dat jeugdvoetbal een omgeving is waar de spelers hun technische, fysieke, tactische en mentale vaardigheden kunnen/ mogen ontwikkelen. Winnen is niet alles.

KVTD verwacht dat toeschouwers zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER gedragen en dit in ALLE OMSTANDIGHEDEN. Scheldwoorden, kwetsende woorden en racistische uitspraken over zijn ontoelaatbaar.

Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers.

Afspraken KVTD – supporter:

1. Wij supporters, maken van elke voetbalwedstrijd een feest, wat ook de inzet van de match mag zijn;

2. We moedigen de ploegen aan en zijn een voorbeeld voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enige vorm van geweld;

3. We tonen sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. de ploeg, de opleider en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter;

4. Het coachen wordt aan de opleider overgelaten. Uw voetbalvisie is misschien niet de visie van de club;

5. We geven geen kritiek op spelers wanneer zij fouten maken (uit fouten leert men waardoor ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt);

6. We roepen geen scheldwoorden of uiten geen agressief gedrag naar spelers of omstanders;

7. We blijven in alle omstandigheden verantwoordelijk voor ons gedrag;

8. We weigeren om deel te nemen aan activiteiten die de veiligheid in het gedrang kan brengen of die de orde kan verstoren, zowel bij thuis als uitwedstrijden;

9. We gebruiken geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld;

10. We weerhouden ons van gelijk welke vorm van racisme;

11. Al dragen we misschien niet dezelfde clubkleuren in ons hart, vriendschap en verdraagzaamheid moet kunnen bestaan onder de supporters, want enkel dan wordt het voetbal terug een feest!;

12. We respecteren de spelregels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent;

13. We gedragen ons als ambassadeurs van het voetbal en respecteren de bovenstaande richtlijnen.

Onze spelers kunnen winnen, zonder te scoren!

Het voltallige bestuur van Koninklijk Verenigd Tervuren-Duisburg