Charter voor de ouders


Voetbal moet in de eerste plaats staan voor spel en plezier! Onze club is en blijft een amicale club waar de ambiance van ouders, familieleden en supporters belangrijk is. Om de sfeer op en rond de velden positief te houden, is het belangrijk dat ouders, familieleden enkele afspraken respecteren.

  1. De ouders van elk KV Tervuren-Duisburg spelertje word met aandrang gevraagd om op een positieve manier (juist taalgebruik, beheersen van emoties, enz….) voor alle jeugdspelers van KV Tervuren-Duisburg te supporteren.
  2. Ouders zijn geen trainers en dus kan coaching alleen van een door KV Tervuren-Duisburg aangestelde trainer/opleider komen.
  3. Ook de scheidsrechter dient gerespecteerd te worden en eventuele scheidsrechterlijke vergissingen mogen geen aanleiding geven tot scheldpartijen, die mensen kunnen ook fouten maken.
  4. Het betalen van de jeugdspeler voor de geleverde prestatie of doelpunt(en) raden wij ten stelligste af.
  5. Hoe begaafd uw zoon ook is, karakter vormt de topper ! Steun hem ook als het eens minder loopt.
  6. Voetbal is een groepssport, wie scoort is niet zo belangrijk, een assist is minstens even belangrijk.
  7. De trainer kan in geen enkel geval beïnvloed worden door ouders met betrekking tot de activiteiten van een speler.
  8. Aarzel niet om bij problemen contact op te nemen met de jeugdcoördinator of sportieve cel. Op een ernstige en rustige manier met elkaar praten kan vele misverstanden oplossen.
  9. Ongeacht het klassement van onze ploegen, streef ik samen met de andere ouders, familieleden of supporters altijd “het kampioenschap van de beste supporters in de gezelligste club” na. Dat betekent dat ik op alle vlakken de principes van fair-play hanteer en bovenstaande principes respecteer.

 

Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging !!!