Wat te doen bij een ongeval?


Uiteraard wensen we het niemand toe… maar tijdens het beoefenen van een sport kan er weleens een ongeval gebeuren / kun je gekwetst raken. Via je aansluiting bij de voetbalbond ben je verzekerd, maar hierbij is het wel belangrijk de volgende procedure te volgen en het juiste document in te vullen:

1) Download het document ‘Aangifte ongeval’

2) Vul vervolgens zoveel mogelijk zelf in!

  • Clubnaam: KV Tervuren-Duisburg
  • Stamnummer: 00384
  • Zeker de rubriek datum en uur ongeval invullen (en verdere omstandigheden: wat is er gebeurd?), en ook de zelfklever mutualiteit toevoegen
  • Geef aan of u een hospitalisatieverzekering heeft, en zo ja voeg de details van de maatschappij waarbij u verzekerd bent toe

Bij het deel medisch getuigschrift: laat dit invullen door de behandelende geneesheer. Bij voorkeur dient dit een geconventioneerde arts te zijn met toepassing tarief RIZIV (de verzekering van de KBVB dekt nooit supplementen!).

3) Beide luiken vervolgens ten laatste 14 kalenderdagen na ongeval afgeven/bezorgen aan de gerechtigde correspondent van KVTD: Dhr. Luc Van Lombeek, Windmolenlaan 29, 1933 Sterrebeek.

Let ook op volgende punten:

  • Kiné/Physio worden door verzekeraar KBVB beschouwd als speciale zorgen: voorafgaande toestemming is dus vereist; daartoe blauw ontvangstformulier KBVB goed lezen en genezingsattest laten invullen en terugbezorgen aan Luc. (hiertoe moet de behandelende dokter dit aangeven op achterzijde aangifte)
    • Voor supplementaire kiné –beurten dient de speler een medisch voorschrift over te maken vooraleer de nieuwe reeks aanvangt!
  • Er geldt een vrijstelling van 25 Euro. Uiteraard kan er nooit 2x van een verzekering genoten worden. Eerst zullen uw hospitalisatieverzekering en mutualiteit aangesproken worden. Als laatste de verzekering van de bond, en dus alleen voor de vaste bedragen zoals afgesproken met het RIZIV.
  • Terugbetaling enkel en alleen op voorlegging originele afrekening van mutualiteit ook te bezorgen aan Luc. Dus: alle facturen eerst zelf betalen, dan tussenkomst mutualiteit vragen en dan afrekening van deze mutualiteit aan Luc bezorgen.
  • Vooraleer terug te trainen of spelen moet een attest van genezing (gedateerd) ingevuld door de dokter worden afgeleverd! Indien de speler terug begint te voetballen zonder afgeleverd attest stopt de tegemoetkoming door de verzekering en vervalt het dossier.

Voor verdere informatie kunt u ook de site van de voetbalbond bekijken met het thema ‘verzekering’.

Heeft nog vragen hierover? Spreek gerust iemand van de club aan te beginnen met de trainer of coördinator van uw ploeg, of anders onze secretaris Rene Smit of onze gerechtelijke correspondent Luc van Lombeek.

KVTD hoopt in alle gevallen uiteraard op een snel en volledig herstel!