Album Panini van KVTD


Beste speler, Beste trainer, medewerker, bestuurslid Beste ouder, supporter, sympathisant,Pagina - carrefour

Voor u ligt het eerste en enige sticker-verzamelalbum van Koninklijk Verenigd Tervuren-Duisburg, uw geliefkoosde voetbal vereniging.

Wij hebben het genoegen u dit -nu al- historische boek aan te bieden en voor te stellen.

Onze club, met meer dan 350 jeugdspelertjes, ± 75 seniors, ongeveer 50 medewerkers (met niet alleen een functie op sportief gebied), speelt niet alleen sportief maar ook sociaal een zeer belangrijke factor. Niet alleen binnen de Tervuurse gemeenschap, maar ook ver daarbuiten. Dit gegeven willen we niet alleen koesteren maar ook verder uitbouwen, en dit stickerboek zal ons daarbij helpen. KVTD is altijd een hechte familie geweest en met de ondersteuning van dit stickerboek willen we proberen dit gevoel nog te versterken. Dit boek is dan ook het ideale instrument om iedereen bij naam nog beter te leren kennen.

Wij nemen graag dit initiatief voor onze spelers, supporters, sympathisanten, vrijwilligers en iedereen die KVTD een warm hart toedraagt. Alle spelers, groot en klein, verdienen het dat we wekelijks voor hen supporteren; alle andere medewerkers verdienen het om af en toe eens in de ‘picture’ te staan.

En zeg nu zelf: is er iets leuker dan stickers van jezelf en je voetbalvrienden te verzamelen en te ruilen? Onze spelers, ouders, bestuursleden en medewerkers zullen zich hier vast en zeker mee amuseren. We willen ons alvast excuseren bij wie door vergetelheid niet in dit boek is opgenomen. Wij hebben ons bewust beperkt tot spelers, trainers en afgevaardigden omdat het boek anders te onoverzichtelijk en omslachtig zou worden. Weet wel dat KVTD met dit stickerboek zijn dank wil betuigen aan al diegenen die op één of andere manier er toe bijdragen dat KVTD de mooiste en grootste voetbalvereniging is en blijft in onze prachtige gemeente.

Ons rest er niets meer dan jullie veel verzamel -, ruil- en kleefplezier toe te wensen.

Met sportieve groeten, Het stickerboekteam.