Aanpassing structuur KVTD


Beste allen,

Na grondige analyse denken wij dat de tijd rijp is om als amateurclub verder te evolueren en een aantal wijzigingen in onze structuur door te voeren.

We blijven werken in verschillende cellen waar iedere verantwoordelijke van de cel afgevaardigd is in het hoofdbestuur. Voor een huidig overzicht van onze structuur en de verschillende cellen verwijzen wij naar onze website.

Voor de cellen sponsoring, jeugd, financiën, evenementen, kantinebeheer, kledij & materiaal, communicatie en administratie verandert er niets. In de sportieve cel daarentegen zullen we een aantal veranderingen gaan doorvoeren.

De sportieve cel, onder leiding van Pascal Dumont, zal bestaan uit 2 pijlers:

  • Onze P1, P4, U21 en U17 zullen onder de verantwoordelijkheid vallen van Hubert Stas, aangesteld als sportief verantwoordelijke en Dirk Verboom, aangesteld als TVJO. Beiden zullen nauw samenwerken op dit segment om een optimale doorstroming van eigen jeugdspelers te bewerkstelligen.
  • Dirk zal in de rol van TVJO ook de verantwoordelijkheid krijgen over de rest van onze jeugdopleiding (U6 tot en met U15). Hij neemt hiermee de leiding over van Erwin Meheus. Na vele jaren hard werken voor KVTD heeft Erwin beslist een nieuwe uitdaging aan te gaan. We zijn Erwin zeer dankbaar voor zijn inzet en het delen van zijn kennis, en we wensen zowel Erwin als Dirk succes in hun nieuwe rollen! Erwin zal het huidige seizoen wel nog afmaken bij KVTD.

Binnen KVTD proberen we niet alleen eigen jeugdspelers te laten doorstromen, maar ook jeugdtrainers de kans te geven om door te groeien, In dit kader kunnen we met trots mededelen dat Marcel Vermeire, vandaag trainer van onze U17 Provinciaal, de verantwoordelijkheid zal krijgen over de P4 seniorenploeg.

Het invullen van de posities voor de verschillende ploegen met kwalitatieve jeugdtrainers is volop aan de gang en ook hierover zal ik eerstdaags met meer informatie komen. Het zal echter wederom een uitdaging zijn om in de breedte over voldoende trainers te beschikken. Alle clubs hebben met dit probleem te maken. Bij deze dus ook een warme oproep aan alle ouders die een steentje zouden willen bijdragen, op welke manier dan ook, om zich te melden. We bespreken de mogelijkheden graag met geïnteresseerden, stuur hiervoor een bericht naar Erwin of Dirk.

We wensen Hubert, Dirk en Marcel alvast veel succes toe in hun nieuwe functies en zijn ervan overtuigd dat we met deze structuur goed en succesvol zullen kunnen werken.

Met sportieve groet,

Tom Verlinden, voorzitter KVTD