Missie & Visie

Missie KV Tervuren-Duisburg

KV Tervuren-Duisburg is een voetbalvereniging die als bindende factor midden in de samenleving wil staan: jong en oud kunnen bij ons terecht om de voetbalsport te spelen en te beleven. De jeugdopleiding heeft een belangrijke rol binnen de club, waarbij we aandacht hebben voor zowel persoonlijke ontwikkeling alsook plezier (fun). Met onze seniorenploegen (inclusief Dames) willen wij zo goed mogelijk presteren, maar wel altijd met prioriteit voor het gezonde beheer (sportief en financieel) van onze club.

Visie

Het volgende acroniem vat de kernwoorden en -waarden samen die de belangrijke pijlers binnen onze club vormen om onze missie te ondersteunen:

VOETBAL

  • V van Verbinden

Onze regio is voor KVTD belangrijk, vooral Tervuren en Duisburg als ons ‘thuis’ maar ook de omliggende gemeenten. KVTD is een trotse Vlaamse vereniging, en wij willen als club onze rol in de samenleving spelen door via voetbal te ‘verbinden’. Verbinding tussen spelers (en hun ouders / families), aangezien we in Tervuren ook veel internationale inwoners hebben, met de grote stad Brussel als onze buur. Maar ook verbinding bijvoorbeeld tussen ons als vereniging en de lokale handelaars van Tervuren-Duisburg, de overige sportclubs in de regio, en de gemeente als belangrijke partner. Samen staan we sterker!

  • O van Opleiden (of Ontwikkelen)

In onze jeugdopleiding ligt de nadruk op de (persoonlijke) ontwikkeling van onze spelers. Winnen is leuk, maar op jongere leeftijd is dit niet het belangrijkste. Bij KVTD willen we vooral onze spelers technisch verbeteren, en het samenspel / combinatievoetbal stimuleren. Door hier de nadruk op te leggen, zullen op latere leeftijd de resultaten vanzelf volgen, zo is onze mening. Dit vergt ook wat educatie van bijvoorbeeld de ouders die het liefst hun kinderen naar de overwinning schreeuwen. Communicatie en sensibilisering spelen dan ook een belangrijke rol.

  • E van Eénclub

KVTD is een mix van jeugd en senioren, van mannen en vrouwen, jongens en meisjes, en ook van Vlamingen en anderstaligen. Onze accommodatie, met velden op 3 verschillende locaties, is niet ideaal voor het creëren van het ‘1-club’-gevoel, dus als KVTD moeten wij daar extra ons best voor doen. Dit doen we door veelvuldig te communiceren, via website en email, maar zeker ook door erg actief te zijn op social media. Ook willen wij regelmatig feesten aanbieden en overige acties organiseren (bijv. stickerboek) om het clubgevoel te stimuleren. Wij proberen ook de jeugd te interesseren voor onze senioren bijvoorbeeld door het aanwijzen van ‘Peters’ of door jeugd uit te nodigen om mee op te lopen bij matchen van onze eerste ploeg.

  • T van Trainen

Een kwalitatieve jeugdopleiding is iets waar we veel aandacht en werk aan besteden. Wij zijn trots op ons 2-sterren label / provinciaal niveau en willen op dit niveau actief blijven. Onze jeugd moet een goede begeleiding krijgen, en alleen door te trainen kunnen onze spelers zich ontwikkelen. Wij bieden aan onze trainers zowel interne als externe opleidingen aan, en helpen mee om het volgen van opleidingen haalbaar te maken. Dit doen we door ons als gastheer aan te bieden voor opleidingen van Voetbal Vlaanderen, en ook door financiële vergoedingen beschikbaar te stellen voor trainers die een opleiding willen volgen. Ernaast bieden wij in onze structuur veel ondersteuning aan voor onze trainers, via een TVJO, Technisch directeur en verschillende coördinatoren.

  • B van Beheer (of Beleid)

Gezond beheer is voor KVTD heel belangrijk, zowel op sportief als ook financieel vlak. Wat het sportieve betreft werken we met een duidelijke opleidingsvisie (uitgebreid opleidingsplan is voor iedereen in te zien via onze site) waarbij het ontwikkelen van onze spelers uiteindelijk dient te leiden tot doorstroming naar onze seniorenploegen. Op financieel gebied moeten de inkomsten en uitgaven altijd met elkaar in balans zijn, en dienen investeringen zorgvuldig bekeken te worden.

  • A van Ambitie

Door de nadruk te leggen op persoonlijke ontwikkeling tijdens de eerste fases van de jeugdopleiding, willen we spelers laten doorstromen naar onze U15, U17, U21 en later ook seniorenploegen waar het ‘presteren’ een belangrijkere rol zal spelen. We hebben de ambitie om met onze oudere jeugdploegen en seniorenploegen zo goed mogelijk te presteren in de (provinciale) reeksen. Ambitie (of prestatie) gaat echter niet ten koste van alles: Het gezonde beheer van de club heeft altijd prioriteit (zie voorgaand punt).

  • L van Lol (Fun)

Bovenal moet het leuk zijn voor (jeugd)spelers om bij KVTD te spelen. Persoonlijke ontwikkeling kan alleen slagen wanneer spelers zich veilig voelen en plezier hebben. We zijn een club met ambitie en willen vooruit, maar willen zeker ook de juiste balans blijven houden tussen kwaliteit (prestatie) en plezier / fun. Wij willen graag bewerkstelligen dat spelers (en hun families) zich thuis (geborgen) voelen bij KVTD en trots erop zijn bij de club te horen.