Ouderraad KVTD

De ouderraad van KV Tervuren-Duisburg werd opgericht in december 2020. Deze raad vertegenwoordigt de ouders van de jeugdspelers van KVTD. Doel van het oprichten van de ouderraad is voornamelijk om een goede communicatie, transparantie en verbondenheid tussen alle partijen binnen de vereniging te bewerkstelligen: spelers, ouders en club (bestuur).

Er wordt gestreefd naar een representatieve samenstelling. Dit wil zeggen een mengeling van ouders van verschillende leeftijdsgroepen: 2 tot 3 ouders per bouw (onderbouw: U6-U9, middenbouw: U10-U13, bovenbouw: U15-U21).

De ouderraad zal tenminste 1x per 2 maanden vergaderen waarbij ook de jeugdvoorzitter van KVTD (Bas Belfi) zal deelnemen om een goede wisselwerking en communicatie te bewerkstelligen. De notulen van elke vergadering zullen ook gedeeld worden met de rest van het KVTD bestuur en indien nodig/gewenst kan de ouderraad agendapunten aandragen voor de bestuursvergadering.

Verdere details over de doelen en werking van de ouderraad kunt u lezen in dit charter:

Aan de overige ouders wordt gevraagd om de ouderraad zeker te gebruiken als aanspreekpunt. Heeft u een bepaald idee / voorstel, of misschien een vraag / zorg? Deel dit dan met de ouderraad. Let wel op: de ouderraad gaat vooral over algemene, extra-sportieve zaken. Voor individuele/sportieve vragen dient de communicatie in eerste instantie via trainer en coördinator te verlopen.

U kunt de ouderraad contacteren via PSD:

  • Klik in PSD bovenaan op het ‘email’ icoontje en kies voor ‘alles bekijken’
  • Klik vervolgens links op ‘Nieuw bericht’
  • Klik in de ‘Aan’-lijn rechts op het personen-icoontje
  • Klik dan links op ‘Groep’, selecteer het vakje achter ‘Groep Ouderraad’, klik op het groene pijltje in het midden en vervolgens op ‘opslaan’
  • U kunt nu uw bericht schrijven en sturen

Indien u dit niet lukt, kijk dan even in dit document voor uitgebreidere instructies:

Het lijkt een beetje ingewikkeld misschien, maar de mensen die PSD al vaker gebruiken weten dat het heel gemakkelijk is. We adviseren nogmaals iedereen om PSD te gebruiken als standaard tool voor alle clubcommunicatie.

Het bestuur van KVTD wil de leden van de ouderraad graag bedanken voor hun betrokkenheid en enthousiasme. We kijken uit naar een vlotte en positieve samenwerking!

Mochten er nog ouders zijn die op deze manier willen bijdragen aan de werking van de club, laat dan zeker van je horen! Verdere versterking is altijd welkom! Neem contact op met de ouderraad via PSD.

Huidige leden ouderraad, per 01/12/2020:

NaamOuder vanFoto
Helena MuyldermansJasper (U8) en Mattias (U10)Foto niet beschikbaar
Paul WalshAnthony (U9)Foto niet beschikbaar
Elisa PortaIyanu (U7) en Mikaly (U11)Foto niet beschikbaar
Bart ParenteElias (U17)Foto niet beschikbaar
Virginie VanmechelenXavier (U9) en Logan (U11)Foto niet beschikbaar
Yves HollevoetLoic (U12)Foto niet beschikbaar

Verder stelde ook Peter Guilford (papa van Samuel, U15) zich beschikbaar om actief de ouderraad te ondersteunen. Aangezien hij Engelstalig is verkoos hij ervoor niet aan de vergaderingen deel te nemen, maar uiteraard zijn we ook blij met, en dankbaar voor, zijn bijdrage.