Dagelijkse archieven: 06/26/2017


 Cursus voor een opleiding tot scheidsrechter 

Om als stagiair aanvaard te worden, moet elke kandidaat voldoen aan de volgende criteria: – minimum 15 jaar oud zijn; – voor de kandidaat ouder dan 18 jaar, een uittreksel uit zijn strafregister, afgeleverd in overeenstemming met art. 596, al. 2 van de criminele onderzoekscode (model gevraagd om toegang te krijgen tot een activiteit […]