Bij ongeval


 

Voetbalongeval: Wat te doen?

 

  1. Document: aangifte ongeval/medisch getuigschrift => TE DOWNLOADEN HIERONDER

Deel aangifte in te vullen door speler zelf, zeker de rubriek datum en uur ongeval; ook zelfklever mutualiteit bijvoegen

Deel medisch getuigschrift door de behandelende geneesheer; bij voorkeur een geconventioneerde arts met toepassing tarief Riziv; de verzekering van de kbvb dekt nooit supplementen!

 

  1. Beide luiken ten laatste 18 kalenderdagen na ongeval afgeven/bezorgen aan Luc Van Lombeek, Windmolenlaan, 29; 1933 Sterrebeek
  2. Kiné/Physio worden door verzekeraar KBVB beschouwd als speciale zorgen: voorafgaande toestemming is dus vereist; daartoe blauw ontvangstformulier kbvb  goed lezen en genezingsattest laten invullen en terugbezorgen aan Luc.
  3. Terugbetaling enkel en alleen op voorlegging originele afrekening van mutualiteit ook te bezorgen aan Luc: dus alle facturen zelf betalen, dan tussenkomst mutualiteit vragen en dan afrekening van deze mutualiteit aan Luc bezorgen
  4. KVTD hoopt op een snel en volledig herstel!

ongeval

Aangifte van ongeval